Kvalitetskontroll av CPR merking og Ytelseserklæring

Fremgangsmåten som innkjøpere av kabel bør følge, for å sikre at dokumentasjon og etikett er i overensstemmelse med Byggevareforordningen CPR.

Min CPR trener - Last ned sjekkdokumentet og abonner på treningsprogrammet vårt.

@Distributører:

Be produsentene om Ytelseserklæring (DoP) for kablene du er i ferd med å anskaffe, og sjekk etiketten. Det er ditt ansvar å viderebringe denne informasjon til kundene dine. Det er også ditt ansvar å sørge for at produkter som selges til markedet er i samsvar med regelverket: Kontroller ved å bruke "oppskriften" nedenfor

@Utbyggere:

Be distributørene om Ytelseserklæring (DoP) og sørg for at produktene innehar korrekte etiketter. Det er din rett. Hvis distributøren ikke klarer å tilby dem i den form som er definert i forordningen kan det være problemer med selve produktet: Pass på!

@ Installatører / elektrikere:

Forsikre deg om at din distributør har anskaffet kabler som tilfredsstiller kravene. Din årvåkenhet og aktive rolle er avgjørende.

ETIKETT / DOKUMENT


Bruk følgende referanse for å sjekke etiketten / dokumentet til kablene du kjøper.

Hvordan sjekke


Gjør følgende for å sjekke ytelseserklæringen (DoP) og produktetiketten.

1. trinn

Bekreft at informasjon nedenfor er tilgjengelig

2. trinn

Bekreft at hver informasjon er gyldig og sann

#InformasjonEksempelDoP (Ytelseserklæring)EtikettHvordan sjekke?
1DoP-nummer1004253Bruk "DoP finder" på produsentens nettsted
2Produktkode12345Identifikasjonen må være unik
3Tiltenkt bruk av produktetKabler for generelle bruksområder i konstruksjon ...Setning som kun skal brukes, som beskrevet i forskriften: "Kabel/ledning for fast installasjon i byggverk hvor det foreligger brannkrav.
4Produsent / importørKabelprodusentens navnProdusentens / importørens navn / logo og fullstendig adresse. Sjekk at den faktiske produsenten er identifisert riktig, og ikke er bare et markedsføringsmerke.
5Autorisert representantNavn på fysisk eller juridisk person, i tilfelle denne blir utnevnt. Dette feltet kan være tomt.
Enhver fysisk eller juridisk person med base i EU, som har mottatt et skriftlig mandat fra en produsent til å handle på hans vegne i forhold til spesifiserte oppgaver.
6Type AVCP-systemAVCP 1+ eller AVCP 3
Bare to alternativer kan brukes: AVCP 1+ eller AVCP 3
7Teknisk spesifikasjon anvendtEN 50575-2014 ....Datert referanse til den anvendte, harmoniserte, tekniske spesifikasjonen som er benyttet
8Sertifiseringsorgan (id-nr.)1234Søk på nummeret i den offisielle listen over sertifiseringsorganer Søk
9Oppgitt klasse for ytelseB2ca-s1b, d1, a1Underklasser (s, d, a) må oppgis for B2ca, Cca, Dca, ikke nødvendig for Aca, Eca, Fca
10Tilstedeværelse av CE-merkingCE
CE-merket er bevis på samsvar med de respektive EU-direktivene: det er et lovlighetsmerke og ikke et kvalitetsstempel
10AÅrets to siste sifre194 sifre eller de siste 2 sifrene i året, hvor merket ble påført første gang; hvilken som helst dato før 2016 er ikke riktig

✓ = obligatorisk (hvis ikke tomt = ikke nødvendig)

ADVARSLER & OBS!


  • De to obligatoriske medfølgende dokumentene relatert til Byggevarforordningen/CPR er: Ytelseserklæringen (DoP) og etiketten
  • Alle elementene beskrevet ovenfor må være tilstede i Ytelseserklæringen / på etiketten, og inneholde all tiltenkt informasjon
  • CE-merkingen skal være varig, og festes synlig og leselig på spoler, sneller eller tromler til kablene.
  • DoP- og tilhørende CPR dokumenter må være lett tilgjengelige; denne dokumentasjonen er ment å være tilgjengelig og lagret i 10 år (art. 5)
  • DoP er ikke en testrapport utstedt av et sertifiseringsorgan, men et offisielt dokument utstedt av produsenten med en omfattende liste over obligatorisk informasjon. Dette for å overbringe denne informasjonen og kunne spore alle relevante data. DoP skal oversettes til språkene der produktet selges.
  • Byggevareforordningen CPR tildeler spesifikt ansvar for alle involverte i næringskjeden.

Trenger du hjelp for å angående CPR og dokumentasjon? Fyll ut skjemaet og forespørselen din blir sendt til din lokale nasjonale forening og / eller til EUROPACABLE.


EKSEMPLER


  EKSEMPEL PÅ ETIKETT I SAMSVAR

1. CE-logo

2. Sertifiseringsorgan (id-nr.)

3. Kode som indikerer hvordan dette produktet oppfører seg i brann

4. Produsentens adresse og kontaktinformasjon

5. Ytelseserklæring id nr. (DoP nr) og nettsted for mer informasjon

6. Kabelenorm anvendt, som indikerer testen som kreves for å vurdere reaksjonen på brann.

7. Produktbeskrivelse

8. Produktkode

9. Produktbeskrivelse

10. Hva er i boksen

11. Dette er det sertifiseringsorganet som testet produktet i Storbritannia. Det vertikale tallet vist til høyre for CE-merket samsvarer med dette.

  EKSEMPEL PÅ MERKING SOM IKKE ER I SAMSVAR

1. Manglende id nr / navn på sertifiseringsorgan

2. Mangler detaljer i brannklassifiseringen

3. Setning brukt - Ikke i samsvar med forordningen