Fire steg for å teste samsvar med CPR

Steg-for-steg guide for å forstå påkrevd merking.

Min CPR-Hjelper - Last ned sjekklisten
og abonner på opplæringsprogrammet.

1. Hvilken informasjon kreves på CPR-merkelappen?


CE-merkingen skal angis på de produkter, som produsenten har utstedt en ytelseserklæring (DoP) for.

Den SKAL komme sammen med følgende informasjon. Grunnet kablers normalt sirkulære form, påføres CE-merkingen på etikett(er) og/eller på medfølgende dokumentasjon.

2. Hvilken informasjon kreves i ytelseserklæringen, DoP?


en kode/nummer for hver produktfamilie

Tilgjengelig ytelseserklæring (DoP) på produsentens nettside.

For de som ønsker å tilgjengeligjøre sine ytelseserklæringener på et nettsted, er det angitt følgende krav:

1.  Innholdet skal ikke kunne endres.
2.  Skal være kontinuerlig tilgjengelig.
3.  Skal være tilgjengelig i minst 10 år.
4.  Veiledning for hvordan å få tilgang til nettsiden og ytelseserklæringene (DoP)
5.  Hvert eneste produkt er tilknyttet en spesifikk ytelseserklæring (DoP), ved en unik identifikasjonskode for produkttypen.

3. Struktur for brannklassene


KlasseTilleggsegenskaperAVCPNotifisert organ/selskap
RøykBrennende dråperSurhetsgrad


Aca1+Ja
B1ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+Ja
B2ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+Ja
Cca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+Ja
Dca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a33Ja
Eca3Ja
Fca4Nei


4. Hvilken informasjon er gitt på kabelen?


1.CE-merket skal ikke angis på selve kabelen, bare på etikett / dokumentasjon.
Følgende informasjon vil fremgå på kabelen eller på emballasjen/etiketten, eventuelt på begge stedene.
2.
en angivelse av produsentens navn, eller (hvis beskyttet ID) et ID-nummer;
3.produktbeskrivelse eller beskrivende produktkode. ;
4.Brannklasse angis normalt på kabelen, men er ikke påkrevd.
Frivillig tilleggsbeskrivelse
5.
enhver informasjon som kreves av andre standarder relevant for produktet;
6.produksjonsår;
7.frivillige sertifiseringsordninger/merking;
8.
tilleggsinformasjon som er ønsket av produsenten så sant det ikke er i konflikt med, eller vil skape tvil, vedrørende øvrig påkrevet merking.