Hva er CPR kravene i mitt land

Last ned tilpasset PDF

CPR egenskaper i forhold til bruksområde


CPR etablerer et felles rammeverk for brannklassifisering av kabler i alle EU/EØS land. Rammeverket er i likt i alle land, men hvert land står fritt til å regulere sitt eget sikkerhetsnivå. Det betyr at myndighetene i hvert enkelt land kan sette krav til hvilke CPR-brannklasser som skal gjelde, for de ulike formål og bygningskonstruksjoner / byggverk.

Last ned informasjon om kravene i ditt land via linken nedenfor.