"Kvalitet betyr å gjøre det riktig selv når ingen ser på"

Gjør som Henry Ford, grunnlegger av Ford Motor Company
Velg riktige kabler. Kvalitet er viktig.

Kvalitet er viktig


For nærmere 100 år siden var Henry Ford tydelig: "Kvalitet betyr å gjøre det rette selv når ingen ser på". Kvalitet er viktig, og det var grunnleggende i suksessen til den verdensberømte bilmodellen T-ford, den første bilen som ble produsert i stor skala.


Forståelsen av at kvalitet er den viktigste drivkraften for suksess har ikke endret seg drastisk gjennom årene. Nesten et århundre etter Tom Ford har Steve Jobs, grunnleggeren av Apple, oppnådd stor suksess med sitt klare tankesett angående kvaliteten på Apple-produkter. Noen av hans inspirerende sitater er: "Kvalitet er mer enn markedsføring", "Kvalitet er viktigere enn kvantitet" eller "For at du skal sove godt om natten, må kvalitet eksistere i alle ledd".


For Europacable-medlemmer er ikke tid et hinder for å utvikle kvalitetsprodukter. Vi ønsker å støtte montører, installatører, entreprenører og grossister til å velge riktige kabler for prosjektene deres.


Hvert land i EU/EØS bestemmer sitt sikkerhetsnivå basert på typen bygg og byggverk, lokal byggeskikk, og nasjonale erfaringer. Reguleringen vil derfor være forskjellig fra land til land, og det ligger en forpliktelse for alle i leveransekjeden, inkludert byggmyndighetene, om å informere om hvilket regler og minimumskrav som gjelder i det enkelte land. I Norge er minimumskravene beskrevet i NEK 400:2018, 422.2 og 527.1

"Kvalitet er den beste forretningsplanen"

John Lasseter, grunnlegger av Pixar Studios

Min CPR-lærer

Med vårt gratis opplæringsprogram kan du lære alt om CPR og fordelene ved å overholde denne forordningen.

5 råd fra Europacable


1. Kvalitetssikring

Uansett hvilken rolle du har i leveransekjeden for kabler, kan du ta en aktiv rolle i markedet og i arbeidet ditt ved å bruke kvalitetssikrede produkter. Alle har et ansvar når det gjelder kvalitet.

2. Ta en beslutning basert på fakta

Før du velger en kabel, informer deg! Bli kjent med alle detaljene om prosjektet ditt, kabelspesifikasjonene og om leverandøren din og deres produkter.

3. Bruk pålitelige kilder

Informasjon om kabler, forskrifter og standarder - enten de er trykt eller online - skal komme fra en pålitelig og troverdig kilde. Nå for tiden øker antall tilgjengelige informasjonskilder kraftig, spesielt i digitale medier, men ikke alle er pålitelige. Vet hva du skal se etter.

4. Respekter standarder

Standarder skaper et felles teknisk språk for vurdering av produktytelse, noe som er en fordel for både brukere, produsenter og myndigheter. Det er opp til hver fordringshaver å vite hva som gjelder og anvende det. Du må sørge for at standardene du bruker er riktige og gjeldende.

5. Bruk de riktige verktøyene for å velge kabler

Veiledning for CPR-klassifisering

Basert på rammeverket gitt av Byggvareforordningen (CPR) 2011, er det i Europa lagd et nytt brannklassifiseringssystem for kabler, som igjen har resultert i en oppdatering av standarder og regler. Kabler er i henhold til CPR klassifisert i 7 forskjellige klasser basert på brannspredning og varmeavgivelse. Last ned veiledningen og lær mer om brannklasser, tilleggsklassifisering og produktsertifisering innen CPR.

Spesifikke landskrav

CPR etablerer et felles rammeverk for brannklassifisering av kabler i alle EU/EØS land. Rammeverket er i likt i alle land, men hvert land står fritt til å regulere sitt eget sikkerhetsnivå. Det betyr at myndighetene i hvert enkelt land kan sette krav til hvilke CPR-brannklasser som skal gjelde, for de ulike formål og bygningskonstruksjoner / byggverk. Last ned informasjon om kravene i ditt land.

CPR sjekkliste

Europacables CPR-sjekkliste er en steg-for-steg guide for å forstå påkrevd merking. Hvilken informasjon er obligatorisk på etiketten? Hvilken informasjon er tilgjengelig på kabelen? Du kan finne svar på disse og andre spørsmål ved å laste ned sjekklisten.

Ytelseserklæring (DoP)

Ytelseserklæringen (DoP) er en bekreftelse fra produsenten på hvilken ytelse/brannegenskaper produktet innehar, og skal signeres av produsentens ansvarlige. I tillegg skal produsenten gjøre ytelseserklæringen allment tilgjengelig på et forståelig språk gjeldende i medlemslandet der produktet markedsføres.