INSIDE CPR

INSIDE CPR er en hjelp for fagfolk for å virkelig forstå den mest relevante informasjonen og være i stand til å bruke den for å overholde samsvar til CPR.

INSIDE CPR består av informasjon og veiledning for de som jobber med kabel, slik at du kan sikre riktig valg av kabel.

Grunnleggende forutsetninger for CPR og kabler:

  • Kabler er grunnleggende for hverdagens infrastruktur: at vi bruker riktig standard er avgjørende for sikkerhet, pålitelighet og handel på like vilkår.
  • Risikoen som følge av misbruk eller feiltolkning av standarder og samsvarspraksis må reduseres: gjennomsiktighet i informasjon og utdanning er en prioritet
  • Produkter som ikke oppfyller nasjonale krav kan utgjøre en risiko både når det gjelder sikkerhet og velvære: en beslutning må være basert på pålitelig informasjon
  • Alle skal føle seg ansvarlige og bidra til sikkerhet, pålitelighet og samsvar

Produksjonstrinn for en CPR-klassifisert kabel

Hvilke trinn bør en kabelprodusent følge for å gi markedet en kabel klassifisert under CPR?

Market Demand

Markedsetterspørsel

Alt begynner med markedet: produsenter må gi kundene kabler som oppfyller riktig ytelse. Kablene er konstruert i henhold til nasjonale og/eller internasjonale standarder for å overholde regelverket.

Design

Konstruksjon

Eksisterende kabelkonstruksjoner og standarder er godt etablert. Med CPR er det krav som designeren må ta hensyn til.

Materials

Materialer

Materialene som brukes i kabelkonstruksjonen må evalueres for å sikre at de oppfyller kravene i henhold til CPR. Det kan være nødvendig med en endring av materialene for f.eks. møte lavere dråpedannelse eller brannspredning.

Download

Last ned PDF-filen for å se alle trinnene fra produsent til kunde