CPR (Byggevareforordningen) - Grunnleggende informasjon
Fem ting du bør vite om CPR

Lær om de fem grunnleggende elementene i CPR

1.

4000 mennesker dør hvert år i Europa pga. branner. Det er opp til oss å redusere dette!


Brann i bygninger og byggverk påvirker mennesker på dramatisk vis. 4000 personer dør hvert år i Europa forårsaket av branner. Selv om CPR-klassifiseringen gir en klart bilde av produktenes brannegenskaper, så har de nasjonale regelverk og tilsynsfunksjoner til dels ikke holdt tritt.

Den store utbredelsen av kabler i bygg medfører en økt risiko for brannspredning hvis feil type kabler velges. Derfor anbefaler Europacable røyksvake (halogenfrie) kabler i bygg/byggverk (tunneler) som setter høye krav til brannsikkerhet.


Informasjon om brannstatistikk nr. 29. april 2014 fra CENELEC "Geneva Association

2.

Tydelig klassifisering av brannegenskaper og krav. Nå er det enkelt å velge!


Byggevareforordningen (CPR/Construction Products Regulation) bidrar med et felles "teknisk språk", som angir egenskapene til byggevarer. Den sikrer at enhetlig og pålitelig informasjon er tilgjengelig for alle involverte, slik at det kan spesifiseres og velges de rette kablene, i forhold til brannrisiko og ønsket sikkerhetsnivå.

3.

CE-merket og DoP/Declaration of Performance (Ytelseserklæring) er viktig. Lær deg å forstå innholdet i denne!


CE-merket er det lovmessige uttrykket for at produktet overensstemmer med alle relevante krav, angitt i direktiver og forordninger. CE-merket under CPR krever informasjon om produktet, dets sertifisering og egenskapene det innehar.

Ytelseserklæringen (DoP) er en bekreftelse fra produsenten på hvilken ytelse/brannegenskaper produktet innehar, og skal signeres av produsentens ansvarlige. I tillegg skal produsenten gjøre ytelseserklæringen allment tilgjengelig i et forståelig språk.

4.

Nå er tidspunktet for å velge den rette kabelen!


Hvert land i EU/EØS bestemmer sitt sikkerhetsnivå basert på typen bygg og byggverk, lokal byggeskikk, og nasjonale erfaringer. Reguleringen vil derfor være forskjellig fra land til land, og det ligger en forpliktelse for alle i leveransekjeden, inkludert byggmyndighetene, om å informere om hvilket regler og minimumskrav som gjelder i det enkelte land. I Norge er minimumskravene beskrevet i NEK 400:2018, 422.2 og 527.1
5.

CPR er ditt ansvar også!


Uansett hvilken rolle du har i leveransekjeden for kabler, har du et lovmessig forankret ansvar for brannsikkerheten og overensstemmelsen med CPR. Dette inkluderer og ansvarliggjør: grossister, konsulenter, og El-installatører i EU/EØS-området. Det er alles ansvar at det distribueres, beskrives og installeres kabler fra kabelprodusenter, som tilfredsstiller kravene i den harmoniserte Standarden EN 50575.