CPR i praksis - det lange løp

Kravene for kabler i henhold til CPR ble innført i 2017. Rådgivende ingeniører elektro og elektroinstallatører skal følge kravene og reglene som gjelder for det landet de jobber i. "CPR språket" vil over tid komme mer og mer inn i nasjonale forskrifter, produkt- og installasjonsstandarder, retningslinjer for design, opplæring og utdannelse av fagfolk innen elektrobransjen.

Det er etablert et felles system som kabelprodusenter og sertifiseringsorganer følger innunder CPR. Uavhengig av dette har hvert land en lokal tilnærming, og sin utforming av lover, regler, standarder og veiledninger som er basert på "CPR språket" i henhold til forordningen. Rådgivende ingeniører og elektroinstallatører må følge de nasjonale minimumskravene, og det sikkerhetsnivå som det legges opp til. Informasjon om Norge forefinnes under.

Nasjonale/norske krav i forbindelse med CPR for kabler er i hovedsak angitt av TEK 17 (teknisk byggforskrift) som henviser til krav nedsatt i NEK 400 : 2018 (med tillegg). Følgende avsnitt av i NEK 400 er spesielt relevante: 422.2, 422.3, 422.5, 527.

Linker:

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/

https://www.nek.no/produkter/nek-400/

Last ned CPR informasjon gjeldende for Norge.

Denne nedlastingen inneholder en steg-for-steg guide om kravene for Norge.