Kvalitetskontroll av CPR merking og Ytelseserklæring

Fremgangsmåten som innkjøpere av kabel bør følge, for å sikre at dokumentasjon og etikett er i overensstemmelse med Byggevareforordningen CPR.

Se videoen!


I denne 2-minutters videoen kan profesjonelle finne en omfattende guide for å sjekke ytelseserklæringen (DoP) og produktetiketten.

Min CPR trener - Last ned sjekkdokumentet og abonner på treningsprogrammet vårt.

@Distributører:

Be produsentene om Ytelseserklæring (DoP) for kablene du er i ferd med å anskaffe, og sjekk etiketten. Det er ditt ansvar å viderebringe denne informasjon til kundene dine. Det er også ditt ansvar å sørge for at produkter som selges til markedet er i samsvar med regelverket: Kontroller ved å bruke "oppskriften" nedenfor

@Utbyggere:

Be distributørene om Ytelseserklæring (DoP) og sørg for at produktene innehar korrekte etiketter. Det er din rett. Hvis distributøren ikke klarer å tilby dem i den form som er definert i forordningen kan det være problemer med selve produktet: Pass på!

@ Installatører / elektrikere:

Forsikre deg om at din distributør har anskaffet kabler som tilfredsstiller kravene. Din årvåkenhet og aktive rolle er avgjørende.

Brannsikkerhet er vårt ansvar.


Lær mer om ditt ansvar for brannsikkerhet og hvordan du kan overholde forordningen.

Hva er CPR kravene i mitt land

CPR etablerer et felles rammeverk for brannklassifisering av kabler i alle EU/EØS land. Rammeverket er i likt i alle land, men hvert land står fritt til å regulere sitt eget sikkerhetsnivå. Det betyr at myndighetene i hvert enkelt land kan sette krav til hvilke CPR-brannklasser som skal gjelde, for de ulike formål og bygningskonstruksjoner / byggverk.

Forstå CPR-klassifiseringen , og viktigheten av sertifiseringen

Basert på rammeverket gitt av Byggvareforordningen (CPR) 2011, er det i Europa lagd et nytt brannklassifiseringsregime for kabler, som igjen har resultert i en oppdatering av standarder og regler. Kabler er i henhold til CPR klassifisert i 7 forskjellige klasser basert på brannspredning og varmeavgivelse.

INSIDE CPR

INSIDE CPR er en hjelp for fagfolk for å virkelig forstå den mest relevante informasjonen og være i stand til å bruke den for å overholde samsvar til CPR.