Informacje o ochronie danych

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Europacable jest mocno zaangażowana w poszanowanie Twojej prywatności i ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, gdy:

 • Odwiedzasz naszą stronę internetową;
 • Rejestrujesz się do naszego newslettera: na nasze szkolenia, aktualizacje lub wydarzenia;
 • Podajesz nam swoje dane kontaktowe; lub
 • Korespondujesz z nami.

Przetwarzanie informacji dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych („dane osobowe”) zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób otrzymanych przez Europacable, np. poprzez pocztę elektroniczną, faks, formularze korespondencyjne lub rejestracyjne, podlegają Rozporządzeniu UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) oraz wszelkim krajowym przepisom wdrażającym lub uzupełniającym w Belgii, gdzie znajduje się nasza centrala administracyjna. Belgijski organ ochrony danych nadzoruje zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.


2. Jakie informacje zbieramy?

Europacable może, za pośrednictwem swojej strony internetowej, gromadzić pewne informacje dotyczące użytkowników, którzy odwiedzają stronę, a także może, wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, śledzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jej strony. Informacje zebrane za pośrednictwem strony internetowej obejmują adresy protokołu internetowego (IP), informacje o komputerze i połączeniu -  takie jak typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, jak również adresy URL, strumień kliknięć do, przez i z naszej strony internetowej, w tym datę i godzinę.

Dodatkowo, Europacable może zbierać i przetwarzać informacje o osobach, które kontaktują się bezpośrednio z nami (w tym informacje o kandydatach do pracy) lub rejestrują się w naszych newsletterach, szkoleniach, aktualizacjach i wydarzeniach za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub usług internetowych. Informacje te mogą obejmować: dane kontaktowe lub inne  związane z: wizytówkami, CV i podpisami elektronicznymi, adresami IP, adresami e-mail, hasłami  i informacjami dostarczanymi przez osobę rejestrującą się na wydarzenie i/lub w newsletterze, a także to czy dana osoba przeczytała newsletter.

W niektórych przypadkach Twoje informacje mogą być uzupełniane lub aktualizowane na podstawie publicznie dostępnych , aby zapewnić aktualność danych kontaktowych i informacji zawodowych.


3. Jak i dlaczego korzystamy z Twoich danych?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do realizacji następujących, uzasadnionych interesów:

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej;
 • Aby ulepszać zawartość strony i zestawiać statystyki dotyczące korzystania ze strony internetowej;
 • W celu promowania i obrony  interesów członków Europacable i społeczności poprzez narzędzia Public Relations.
 • Aby zapewnić zgodność z prawem, badać nadużycia lub naruszenia oraz by  wnosić, bronić lub dochodzić roszczeń prawnych; oraz
 • Utrzymywać bazy danych kontaktów naszych członków i kontaktów zewnętrznych.

Na prośbę użytkownika lub za jego zgodą, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe (zgoda wobec obecnych członków jest domniemana):

 • W celu efektywnego przetwarzania Twoich zapytań;
 • Aby kontaktować się z Tobą w celu dostarczania informacji na temat naszego sektora oraz naszych działań i rozwoju (w tym wysyłania newsletterów, w celach szkoleniowych, aktualizacji i organizowania wydarzeń);  oraz
 • Aby rozpatrzyć Twoje podanie o pracę.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie swoich danych osobowych, masz również prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie.

Zobacz poniżej, jak możesz wycofać swoją zgodę.


4. Komu możemy ujawniać Twoje dane?

Europacable korzysta z usług podmiotów trzecich w celu organizacji i zapewniania wsparcia technicznego dla swojej strony internetowej oraz wysyłania newsletterów. W kontekście tych usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla świadczonej przez te podmioty usługi, podmioty te mogą mieć dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Europacable w wyżej wymienionych celach. Ponadto, doradcy i audytorzy mogą mieć również dostęp do danych osobowych. Dostawcy naszych usług przestrzegają zasad odpowiedniej poufności i innych zabezpieczeń chroniących Twoje dane osobowe.

W pewnych okolicznościach, Europacable może wymagać ujawnienia danych osobowych organom publicznym, , w tym w celu spełnia wymogi regulacyjne lub prawne.


4.1. Newsletter MailPoet i wiadomości e-mail

Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter lub jesteś członkiem Europacable, istnieje duża szansa, że będziesz otrzymywał od nas e-maile. Będziemy wysyłać Ci tylko e-maile, na które się zapisałeś lub które odnoszą się do usług, które świadczymy na Twoją rzecz.

Aby wysyłać do Ciebie e-maile, używamy nazwy i adresu e-mail, które nam przekazałeś. Nasza strona rejestruje również adres IP użyty podczas rejestracji. Strona internetowa może wysyłać wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi wysyłkowej MailPoet. Usługa ta pozwala nam śledzić otwarcia i kliknięcia w naszych e-maile. Wykorzystujemy te informacje, w celu poprawy zawartości wysyłanych newsletterów.

Żadne identyfikowalne informacje nie są w inny sposób śledzone poza tą stroną internetową, z wyjątkiem adresu e-mail.


4.2. Pliki cookie do celów analitycznych

Niniejsza strona internetowa korzysta również z Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Inc. („Google”) do celów statystycznych. Sama usługa Google Analytics używa plików cookie (tymczasowych, stałych i bezpośrednich) do analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Europacable. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej Europacable (w tym adres IP, czas wizyty na stronie, typ używanej przeglądarki, podstrony, które przeglądasz oraz pobierane pliki) są przesyłane i archiwizowane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje to tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla Europacable. Google może nie przekazywać tych informacji osobom trzecim, chyba, że jest to prawnie wymagane. Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi dostępnymi danymi. Google jest certyfikowana zgodnie zasadami ramowymi Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat tej certyfikacji i Twoich prawach w tym zakresie można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov

W przypadku, gdy nie chcesz, aby dane na temat Twojej wizyty na stronie internetowej były przekazywane do Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować dodatek przeglądarki Google Analytics Opt-out.

Więcej informacji na temat prywatności znajdziesz w Google Analytics.


4.3. Informacja o plikach cookie

Strona internetowa Europacable wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to mały plik, który jest wysyłany przez serwer Europacable i przechowywany na dysku twardym Twojego komputera. Służy on zwykle to identyfikacji osoby, gdy ta uzyskuje dostęp do strony internetowej. Prowadzi rejestr odwiedzanej strony i zawiera pewną ilość informacji dotyczących wizyty. Pliki cookie strony internetowej służą głównie do obsługi strony internetowej. Jednakże, Europacable używa ich także do bardziej wydajnej aktualizacji strony internetowej i do tworzenia statystyk. Ponadto, strony trzecie mogą umieszczać własne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Europacable nie ma żadnej kontroli nad używaniem tych plików cookie, dlatego w celu uzyskania dodatkowych informacji ma temat  plików cookie odwołujemy się do odpowiedniej polityki plików cookie stron trzecich.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby wyłączała lub odrzucała pliki cookie w opcjach prywatności przeglądarki lub możesz zrezygnować z otrzymywania plików cookie dotyczących wydajności wymienionych poniżej. Jeżeli zdecydujesz się nie otrzymywać plików cookie dotyczących wydajności, może to mieć wpływ na Twój dostęp do strony internetowej Europacable lub jej części lub na korzystanie z funkcji strony internetowej Europacable w inny sposób.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookie:

1P_JAR .gstatic.com                  
Ustawiony przez Google. Grupa ta ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacji, takie jak statystyki strony internetowej i współczynniki konwersji. Możesz zapoznać się z zasadami Google pod adresem - https://policies.google.com/technologies/types


ZGODA

gstatic.com
Ustawiony przez Google. Grupa ta ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacji, takie jak statystyki strony internetowej i współczynniki konwersji. Możesz zapoznać się z zasadami Google pod adresem - https://policies.google.com/technologies/types


_ga        .europacable.eu          
Służy do odróżniania użytkowników na platformie Google Analytics.


_gat      .europacable.eu          
Służy do ograniczania wielkości zapytania


_gid      .europacable.eu          
Służy do odróżniania użytkowników na platformie Google Analytics.


viewed_cookie_policy   www.europacable.eu
Ustawiany przez użytkownika. Służy do akceptowania/odrzucania polityki prywatności


DSID     .doubleclick.net           
Reklama

IDE       .doubleclick.net           
Reklama


4.4. Podstrona dotycząca świadomości na temat CPR (rozporządzenia o wyrobach budowlanych)

Do analizy i profilowania dedykowanej strony internetowej dla CPR korzystamy z programu Mautic. Jest to program, który zbiera, przechowuje i analizuje dane dotyczące użytkownika. Plik cookie jest ustawiany przez Mautic tak, aby umożliwić gromadzenie, przechowywanie i ocenę danych dotyczących użytkownika.

Będziemy zbierać adresy IP użytkowników, które są anonimizowane, aby uniemożliwić ponowną identyfikację użytkownika, zanim informacje zostaną zapisane przez Mautic.


5. Jak możesz zarządzać / uzyskiwać dostęp / usuwać swoje dane?

Masz prawo do dostępu do swoich danych, zaktualizowania nieaktualnych informacji lub poprawienia błędów w danych lub (jeżeli to konieczne) usunięcia takich danych lub zażądania ograniczenia ich wykorzystywania. Dodatkowo, masz prawo do rezygnacji z otrzymywania newsletterów lub materiałów marketingowych od Europacable. Przy każdym newsletterze będziesz miał możliwość anulowania subskrypcji lub aktualizacji informacji i preferencji.

Ponadto, możesz wykonywać swoje prawa, wysyłać wiadomość e-mail na adres a.lampasona@europacable.eu. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, aby ustalić Twoją tożsamość, zanim spełnimy Twoje żądanie. Jeżeli nie możemy zaradzić Twojej wątpliwości, możesz skontaktować się z belgijskim organem ochrony danych, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.


6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane dotyczące przeglądania naszej strony internetowej będą przechowywane tylko przez czas trwania sesji. Jednakże, pliki cookie mogą występować dłużej na Twoim urządzeniu, abyśmy mogli zidentyfikować Cię przy następnej wizycie (zobacz Informacje o plikach cookie pod pkt 4.3).

Rejestracje na wydarzenia lub newslettery będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia lub do momentu rezygnacji z naszych newsletterów.

Inne dane osobowe, które posiadamy, zostaną zachowane na czas, który jest istotny dla celów określonych powyżej, zgodnie z wewnętrznymi okresami przechowywania, biorąc pod uwagę zobowiązania umowne lub prawne oraz odpowiedzialność związaną z koniecznością prowadzenia ewidencji naszych plików.


7. Jak się z nami skontaktować?

Za pośrednictwem wiadomości e-mail: a.lampasona@europacable.eu.