Witamy w INSIDE CPR

INSIDE CPR jest tym, czego profesjonaliści potrzebują, aby w pełni zrozumieć najważniejsze kwestie, pozwalające przyjąć obowiązkowe stosowanie zasad CPR.

Praktyczne i szczególowe opracowania treści przez EUROPACABLE pomogą Ci osiągnąć zgodność z CPR. W INSIDE CPR znajduje się biblioteka treści i wskazówek, dzięki której wszyscy użytkownicy będą mogli dokonać właściwego wyboru kabli, na wczesnym etapie ich wyszukiwania

W manifeście CPR stwierdza się, że:

  • Kable stanowią podstawową infrastrukturę współczesnego życia: rygorystyczne stosowanie aktualnych standardów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, niezawodności i uczciwego handlu
  • Należy ograniczyć ryzyko wynikające z niewłaściwego stosowania lub błędnej interpretacji norm i praktyk w zakresie zgodności: przejrzystość informacji i edukacji jest priorytetem
  • Produkty niezgodne z wymogami mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i dobrobyt całego społeczeństwa: zawsze należy oczekiwać własciwych informacji podczas podejmowania decyzji o zakupie produktów
  • Każdy powinien czuć się odpowiedzialny i przyczyniać się do bezpieczeństwa, niezawodności i zgodności z przepisami

Historia produkcji kabla zgodnego z CPR

Jakie działania powinni podjąć wszyscy producenci, aby dostarczyć użytkownikom kabel sklasyfikowany i zadeklarowany w ramach CPR?

Market Demand

Zapotrzebowanie rynku

Wszystko zaczyna się od wymagań rynkowych: producenci muszą zapewnić swoim klientom kable o odpowiednim poziomie wydajności. W celu zapewnienia zgodności z przepisami kable są konstruowane zgodnie z normami krajowymi i / lub międzynarodowymi.

Design

Projekt

Istniejące konstrukcje i normy kablowe są odpowiednio sklasyfikowane. CPR wprowadza dodatkowe wymagania, które należy uwzględnić na etapie projektowania kabli.

Materials

Materiały

Należy przeprowadzić weryfikację materiałów wykorzystywanych w procesie budowy kabla, tak by spełnieniały one wymagania CPR szczególnie w zakresie emisji korozyjnych gazów lub ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia - co może spowodować ich zmianę. Aby osiągnąć wyższe klasy wydajności, producenci mogą być zmuszeni do zmiany używanych materiałów.

Download

Pobierz plik PDF, który opisuje wszystkie 9 etapów „Historii produkcji kabla zgodnego z CPR”