Kontrola zgodności etykiety kabla CPR i Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)

Kroki, które powinni wykonać wszyscy nabywcy kabli, aby mieć pewność, że dokumentacja / etykieta są w pełni zgodne z rozporządzeniem CPR.

Mój trener CPR - Pobierz formularz zgodności i zapisz się do naszego programu szkoleniowego.

@ Dystrybutorzy:

Zapytaj producenta o Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) dla kabli, które zamierzasz kupić i sprawdź etykietę. Twoim obowiązkiem jest pełne przekazanie tej dokumentacji klientom, a także upewnienie się, że tylko produkty w pełni zgodne z normami są sprzedawane na rynku: sprawdź to korzystając z poniższej "ścieżki".

@Wykonawcy:

Poproś swoich dystrybutorów o DWU i upewnij się, że produkty zawierają właściwe etykiety. Masz do tego prawo. A jeśli dystrybutor nie jest w stanie dostarczyć ich w formie określonej przez rozporządzenie, możesz przypuszczać, że z produktem będą problemy: uważaj!

@ Instalatorzy / elektrycy:

Upewnij się, że dostarczone przez twojego wykonawcę/dystrybutora kable, które zamierzasz zainstalować są w pełni zgodne z wymaganiami. Twoja czujność i zaangażowanie mają fundamentalne znaczenie dla rynku

ETYKIETA / DOKUMENT


Aby sprawdzić etykietę/dokumentację zakupionego kabla, należy skorzystać z poniższego przewodnika.

JAK SPRAWDZIĆ?


Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) i etykietę produktu.

Krok nr 1

Sprawdzić dostępność wszystkich informacji wymienionych poniżej

Krok nr 2

Sprawdź, czy wszystkie informacje są prawidłowe i prawdziwe

#InformacjaPrzykładDWUEtykietaJak sprawdzić?
1Numer DWU1004253Skorzystaj z „Wyszukiwarki DWU” na stronie producenta
2Kod produktu12345Identyfikacja musi być niepowtarzalna
3Przeznaczenie produktuDostawa energii oraz zastosowania…...Zdanie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem w rozporządzeniu: "Dostawa energii oraz zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogień
4Producent / ImporterNazwa producenta kablaNazwa / logo producenta / importera i pełny adres. Sprawdź, czy producent jest poprawnie zidentyfikowany, a nie jest to tylko marka reklamowa.
5Autoryzowany przedstawicielImię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej, jeżeli została wyznaczona. To pole może pozostać puste.
Każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w UE, która otrzymała pisemne upoważnienie od producenta do działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań.
6Rodzaj systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)system 1+ lub system 3
Możliwe są dwie opcje wyboru: system 1+ lub system 3
7Zastosowana specyfikacja technicznaEN 50575-2014 ....Datowane odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej normy technicznej
8Numer jednostki notyfikowanej1234Wyszukaj numer jednostki na oficjalnej liście certyfikowanych laboratoriów Szukaj
9Deklarowana klasa wydajnościB2ca-s1b, d1, a1Podklasy (s, d, a) należy podać dla B2ca, Cca, Dca, niepotrzebne dla Aca, Eca, Fca
10Oznakowanie CECE
Znak CE jest dowodem zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE: jest to znak prawny, a nie znak jakości
10AOstatnie dwie cyfry roku194 lub ostatnie 2 cyfry roku, w którym został umieszczony po raz pierwszy; jakakolwiek data przed 16 jest nieprawidłowa

✓ = obowiązkowe (jeśli nie występuje = nie jest wymagane)

OSTRZEŻENIA I UWAGI


  • Dwa obowiązkowe dokumenty związane z CPR to Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) i etykieta
  • Wszystkie elementy opisane powyżej muszą być obecne w Deklaracji Właściwości Użytkowych/na etykiecie
  • Oznakowanie CE powinno być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i trwały na szpulach, krążkach lub bębnach kabli.
  • Dokumenty związane z CPR jak DWU muszą być łatwo dostępne i przechowywane przez 10 lat (art. 5)
  • DWU nie jest raportem z badań wydanym przez certyfikowane laboratorium, ale oficjalnym dokumentem wydanym przez producenta, zawierającym wyczerpującą listę obowiązkowych informacji umożliwiających podjęcie świadomej decyzji i prześledzenie wszystkich istotnych danych. Deklaracje muszą być przetłumaczone na języki lokalne, w których produkt jest sprzedawany.
  • Rozporządzenie CPR nakłada określone obowiązki na wszystkich zaangażowanych interesariuszy

Czy potrzebujesz wsparcia w weryfikacji dokumentacji związanej z CPR? Prosimy o wypełnienie formularza, a Państwa wniosek zostanie przesłany do Państwa Stowarzyszenia Krajowego i/lub do EUROPACABLE.


PRZYKŁADY


  PRZYKŁAD ZGODNEJ ETYKIETY

1. Logo CE

2. Numer rejestracyjny jednostki notyfikowanej

3. Kod wskazujący, jak ten produkt zachowuje się w warunkach pożaru

4. Adres producenta i dane kontaktowe

5. Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych i strona internetowa w celu uzyskania dalszych szczegółów

6. Zastosowana norma kablowa, wskazująca badania wymagane do oceny reakcji na ogień.

7. Opis produktu

8. Kod produktu

9. Opis produktu

10. Co jest w pudełku?

11. Jest to jednostka notyfikowana, która przetestowała produkt w Wielkiej Brytanii. Odpowiada temu numer umieszczony po prawej stronie znaku CE w pionie.

  PRZYKŁAD NIEZGODNEJ ETYKIETY

1. Brak nazwy / numeru jednostki notyfikowanej

2. Brakujące szczegóły podklasy

3. Zdanie użyte niezgodnie z rozporządzeniem