Zakres stosowania rozporządzenia CPR w Europie

poprzez ankietę przeprowadzoną wśród interesariuszy sektora elektrycznego

Zapoznaj się z wynikami badania przeprowadzonego przez Europacable w celu sprawdzenia i monitorowania znajomości, stosowania i wykorzystania rozporządzenia CPR* w europejskim sektorze elektrycznym do końca 2022 r.

W badaniu wzięli udział interesariusze związani z branżą elektryczną, łącznie przeprowadzono 1.251 wywiadów w całej Europie m.in. we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Finlandii, Polsce, Norwegii, Szwecji, Belgii, Czechach i Wielkiej Brytanii.

*CPR = Europejskie rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych.

Podsumowanie badania

  1. Znajomość klas reakcji na ogień CPR stosowanych w odniesieniu do kabli elektrycznych
  2. Obowiązki w zakresie wdrażania CPR
  3. Rzeczywiste zastosowanie CPR
  4. Kable niezgodne z wymaganiami CPR