4 kroki sprawdzające zgodność z CPR

Przewodnik definiujący wymagane oznaczenia.

Mój trener CPR - Pobierz listę kontrolną
i zapisz się do naszego programu szkoleniowego.

1. Jakie informacje powinny się obowiązkowo znaleźć na etykiecie CPR?


Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych.

Ze względu na specyfikę produktu, którym jest kabel, spełnienie obowiązku oznakowania znakiem CE, jest możliwe wyłącznie za pomocą etykiet lub dołączonych dokumentów - zgodnie z wymaganiami CPR.

2. Jakie informacje muszą być zawarte w Deklaracji Właściwości Użytkowych?


jeden kod na daną rodzinę produktów

Dostępność DWU na stronie internetowej

Dla tych, którzy chcą aby ich Deklaracje Właściwości Użytkowych były dostępne online, Regulamin określa warunki sporządzania DWU na produktach dostępnych na stronie internetowej, które podsumowano poniżej.

1.  Treść nie podlega zmianie.
2.  Ciągła dostępność.
3.  Dostępne przez okres 10 lat.
4.  Instrukcje dostępu do strony internetowej i Deklaracji Właściwości Użytkowych.
5.  Każdy pojedynczy produkt jest powiązany z daną Deklaracją Właściwości Użytkowych za pomocą unikalnego kodu identyfikacyjnego produktu.

3. STRUKTURA PEŁNEJ KLASY REAKCJI NA OGIEŃ


KLASA WŁAŚCIWOŚCI DODATKOWE SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
DYMOTWÓRCZOŚĆ PŁONĄCE KROPLE KWASOWOŚĆ
Aca 1+ TAK
B1ca - s1a, s1b, s1, s2, s3 , d0-d2 , a1-a3 1+ TAK
B2ca - s1a, s1b, s1, s2, s3 , d0-d2 , a1-a3 1+ TAK
Cca - s1a, s1b, s1, s2, s3 , d0-d2 , a1-a3 1+ TAK
Dca - s1a, s1b, s1, s2, s3 , d0-d2 , a1-a3 3 TAK
Eca 3 TAK
Fca 4 NIE

4. Jakie informacje są zawarte na kablu?


1. Nie powinno być oznaczania na kablach objętych CPR. Występuje tylko na etykietach.
Poniższe informacje mogą znajdować się na kablu lub na jego opakowaniu, na etykiecie lub w dowolnej kombinacji powyższych.
2.
Oznaczenie pochodzenia składające się z nazwy producenta lub znaku towarowego lub (jeśli jest prawnie chronione) numeru identyfikacyjnego;
3. Opis lub kodu produktu
4. Klasa reakcji na ogień
Dodatkowe dobrowolne oznakowanie
5.
Wszelkie informacje wymagane przez inne normy dotyczące produktu;
6. rok produkcji;
7. dobrowolne znaki certyfikacyjne;
8.
wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez producenta, pod warunkiem, że nie kolidują one z żadnym innym wymaganym oznakowaniem, ani go nie mylą.