Zrozumienie klasyfikacji kabli zgodnie z CPR oraz ważności  certyfikacji

Pobierz przewodnik i dowiedz się więcej o klasach wydajności, dodatkowych klasyfikacjach i certyfikacji produktów w ramach CPR

Jakie są klasy wydajności?

Europa w ramach rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych z 2011 r. (CPR) stworzyła nowe kategorie ochrony przeciwpożarowej dla kabli , które wymagają ponownej oceny bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Kable klasyfikowane są w 7 klasach uwzględniających rozprzestrzenianie się ognia i wydzielanie ciepła.

Dodatkowe klasyfikacje

W ramach rozporządzenia CPR ustanowiono trzy dodatkowe poziomy klasyfikacji dotyczące:

  • Ilości wytwarzanego dymu
  • Płonących krople, uwalnianych przez kabel podczas spalania
  • Kwasowości dymu

Dodatkowe klasyfikacje mają zastosowanie tylko do kabli w klasach od B2ca do Dca

Certyfikacja produktu

Zgodnie z warunkami certyfikacji produktu w UE, dla niezawodnych wyrobów od klasy Eca jest przeprowadzana przez jednostki notyfikacyjne.

CPR wskazuje na różne systemy. Im lepsza wydajność (im wyższa wartość klasy), tym surowsze są wymagania wobec producenta.