Ochrona przeciwpożarowa to nasza odpowiedzialność.

Twoja też

Wszystkie kable przeznaczone do trwałego instalowania w obiektach budowlanych podlegają wymaganiom zawartym w Construction Products Regulation (CPR). Dowiedz się, jakie są Twoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i jak się do nich dostosować.

Mój trener CPR - Zapisz się do naszego programu szkoleniowego

Czy jesteś świadomy swoich obowiązków?


Władze

  • Regulują odporność ogniową kabli za pomocą klasyfikacji CPR
  • Badają rynek pod kątem prawidłowego stosowania wymagań CPR

Osoby określające szczegółowe wymagania techniczne

  • Określają wymagany poziom odporności ogniowej przy użyciu klasyfikacji CPR
  • Oceniają ewentualne ryzyka, co przenosi się na zrozumienie poziomu skuteczności ogniowej kabla

Hurtownicy

  • Upewniają się, że wprowadzają na rynek tylko kable zgodne z wymogami CPR
  • Upewniają się, że produkt jest opatrzony oznakowaniem CE i że towarzyszą mu dokumenty wymagane przez CPR

Monterzy

  • Stosują się do krajowych norm instalacyjnych
  • Instalują wyłącznie kable posiadające certyfikat CPR o odpowiedniej wydajności

Najnowsze informacje na temat CPR


Twoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli i przewodów zgodnie z Rozporządzeniem CPR

Niezależnie od roli, jaką pełnisz w łańcuchu dostaw – czy jesteś producentem, dystrybutorem, czy importerem - masz precyzyjnie określone obowiązki prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli i przewodów zgodnie z Rozporządzeniem CPR. Poniższa lista kontrolna może pomóc w wypełnieniu zobowiązań.

5 zasad, które powinieneś wiedzieć o CPR

Pożary w budynkach i obiekatch budowlach powodują ogromne straty. 4000 ludzi w Europie wciąż ginie od ognia każdego roku. Chociaż klasyfikacja CPR pozwala na lepszą ocenę wyrobów pod kątem ich bezpieczeństwa, przepisy krajowe nie nadążają za ich aktualizacją.

4 kroki sprawdzające zgodność z CPR

Przewodnik definiujący wymagane oznaczenia.

Jakie są wymagania CPR w moim kraju

Chociaż Rozporządzenie CPR ustanawia zharmonizowane warunki dla wszystkich państw członkowskich UE, każdy kraj może regulować, na swoim terytorium, odpowiednie klasy palności CPR wymagane do danego zastosowania.

Zrozumienie klasyfikacji kabli zgodnie z CPR oraz ważności certyfikacji

Europa w ramach rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych z 2011 r. (CPR) stworzyła nowe kategorie ochrony przeciwpożarowej dla kabli , które wymagają ponownej oceny bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Kable klasyfikowane są w 7 klasach uwzględniających rozprzestrzenianie się ognia i wydzielanie ciepła.

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Pożarowego

Stowarzyszenie Europacable, reprezentowane przez Christophe Richona, przewodniczącego Grupy Roboczej ds. CPR, miało okazję przyczynić się do organizacji dni poświęconych Bezpieczeństwu Pożarowemu Budynków oraz Bezpieczeństwu Systemów Elektrycznych i Przesyłu Energii.

Raport z badania na temat znajomości rozporządzenia CPR

Stowarzyszenie Europacable zwróciło się do europejskich specjalistów z branży elektrycznej z prośbą o wyrażenie opinii na temat korzyści i obciążeń wprowadzonych poprzez rozporządzenie CPR w odniesieniu do kabli.

Widziałeś kiedyś, jak pali się kabel?

Europacable chce w łatwy sposób przedstawić przykłady zaczerpnięte z życia codziennego.

Zgodność kabli z CPR

CPR to twoja odpowiedzialność….zgodność wyrobów jest wymogiem

Włączenie CPR w długoterminową praktykę

Zmiany dotyczące rynku kabli i przewodów pod kątem CPR zostały wdrożone w lipcu 2017 roku. Projektanci i instalatorzy instalacji elektrycznych muszą przestrzegać wymagań obowiązujących w kraju, w którym pracują. Z czasem wymagania w zakresie stosowania odpowiednich klas reakcji na ogień będą coraz częściej uwzględniane w krajowych przepisach, wymaganiach projektowych, normach dotyczących produktów i instalacji, a także w kształceniu i szkoleniu specjalistów w sektorze elektrycznym.

Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy

W Europacable wiemy, że czas nie jest przeszkodą dla produktów wysokiej jakości. Dlatego chcemy wspierać naszą społeczność elektroinstalatorów, wykonawców i hurtowników w doborze odpowiednich kabli do swoich projektów.

Witamy w INSIDE CPR

INSIDE CPR jest tym, czego profesjonaliści potrzebują, aby w pełni zrozumieć najważniejsze kwestie, pozwalające przyjąć obowiązkowe stosowanie zasad CPR.

Kontrola zgodności etykiety kabla CPR i Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)

Kroki, które powinni wykonać wszyscy nabywcy kabli, aby mieć pewność, że dokumentacja / etykieta są w pełni zgodne z rozporządzeniem CPR.

EUROPACABLE


Promowanie rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego od 2009 w Europie

Europacable - wpisana do rejestru jednostek Komisji Europejskiej - od 2009 r. aktywnie promuje rozwiązania technologiczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Europie poprzez kampanię "bezpieczeństwo pożarowe". W 2015 r. członkowie stowarzyszenia podpisali Kartę Przemysłową Europacable, w której wyrazili wspólne zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawa, aktywnego udziału w monitorowaniu otoczenia, podejmowania kroków odnoszących się do napotkanych problemów oraz prób wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Pole zgodności CPR


Kable zainstalowane na stałe w obiektach budowlanych podlegają wymaganiom CPR

CPR wprowadza nowy obowiązkowy język w zakresie określenia ognioodporności wyrobów budowlanych. Co oznacza, że wszystkie kable stosowane w obiektach budowlanych podlegają wymaganiom CPR, chyba że są one specjalnie zaprojektowane do instalacji tymczasowych. Obwody sterowania i zasilania wewnątrz maszyn lub wind nie podlegają wymaganiom CPR.

CPR określa jedynie reakcję na ogień i uwalnianie substancji niebezpiecznych przez kable. Wszystkie inne cechy pozostają niezmienione.

Testimonials