Czy jesteś świadomy swoich obowiązków?


Władze

  • Regulują odporność ogniową kabli za pomocą klasyfikacji CPR
  • Badają rynek pod kątem prawidłowego stosowania wymagań CPR

Osoby określające szczegółowe wymagania techniczne

  • Określają wymagany poziom odporności ogniowej przy użyciu klasyfikacji CPR
  • Oceniają ewentualne ryzyka, co przenosi się na zrozumienie poziomu skuteczności ogniowej kabla

Hurtownicy

  • Upewniają się, że wprowadzają na rynek tylko kable zgodne z wymogami CPR
  • Upewniają się, że produkt jest opatrzony oznakowaniem CE i że towarzyszą mu dokumenty wymagane przez CPR

Monterzy

  • Stosują się do krajowych norm instalacyjnych
  • Instalują wyłącznie kable posiadające certyfikat CPR o odpowiedniej wydajności

Najnowsze informacje na temat CPR


EUROPACABLE


Promowanie rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego od 2009 w Europie

Europacable - wpisana do rejestru jednostek Komisji Europejskiej - od 2009 r. aktywnie promuje rozwiązania technologiczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Europie poprzez kampanię "bezpieczeństwo pożarowe". W 2015 r. członkowie stowarzyszenia podpisali Kartę Przemysłową Europacable, w której wyrazili wspólne zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawa, aktywnego udziału w monitorowaniu otoczenia, podejmowania kroków odnoszących się do napotkanych problemów oraz prób wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Pole zgodności CPR


Kable zainstalowane na stałe w obiektach budowlanych podlegają wymaganiom CPR

CPR wprowadza nowy obowiązkowy język w zakresie określenia ognioodporności wyrobów budowlanych. Co oznacza, że wszystkie kable stosowane w obiektach budowlanych podlegają wymaganiom CPR, chyba że są one specjalnie zaprojektowane do instalacji tymczasowych. Obwody sterowania i zasilania wewnątrz maszyn lub wind nie podlegają wymaganiom CPR.

CPR określa jedynie reakcję na ogień i uwalnianie substancji niebezpiecznych przez kable. Wszystkie inne cechy pozostają niezmienione.

Testimonials