Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Pożarowego

Stowarzyszenie Europacable, reprezentowane przez Christophe Richona, przewodniczącego Grupy Roboczej ds. CPR, miało okazję przyczynić się do organizacji dni poświęconych Bezpieczeństwu Pożarowemu Budynków oraz Bezpieczeństwu Systemów Elektrycznych i Przesyłu Energii. Przewiń w dół, aby przeczytać raport oraz pobrać prezentacje i filmy udostępnione przez Europacable

Pierwszy w historii Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Pożarowego


Celem wydarzenia - organizowanego przez European Fire Safety Alliance (Europejski Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego) w dniach 18–21 listopada, poświęconemu tematyce o nastęujących zagadnieniach: Społeczne Zaangażowanie w Bezpieczeństo Pożarowe, Bezpieczeństwo Pożarowe w Budynkach, Bezpieczeństwo Pożarowe Systemów Elektrycznych i Przesyłu Energii oraz Dymy i Bezpieczeństwo Pożarowe Mebli - było podzielenie się kreatywnymi, pragmatycznymi i udanymi inicjatywami na rzecz zmniejszenia ryzyka pożaru w Europie, opracowanymi przez krajowe władze, przemysł, organizacje i innych specjalistów działających w sektorze bezpieczeństwa pożarowego.

Wnioski końcowe


Aby zmniejszyć liczbę pożarów w budynkach w Europie, EFSA zaproponuje, na podstawie ustaleń z Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Pożarowego 2019, plan działania UE oparty na najlepszych praktykach, badaniach i zaleceniach zebranych podczas wydarzenia.

Dokument końcowy zostanie przedstawiony posłom Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej na spotkaniu, dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego, które odbędzie się na początku 2020 r. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Dzień poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu budynków


Konferencja miała na celu przedstawienie, w jaki sposób całościowe podejście może poprawić bezpieczeństwo wszystkich obywateli Europy w przypadku pożaru w budynkach mieszkalnych. Tematy poruszane w ciągu dnia obejmowały identyfikację luk, najlepsze praktyki, zgodność z prawodawstwem i normami UE oraz właściwe egzekwowanie, a także role i obowiązki wszystkich podmiotów zaangażowanych w łańcuchu wartości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Zgodnie z przedstawionymi zasadami, budynki uważa się za bezpieczne - w razie wystąpienia pożaru, jeśli 7 następujących załóżeń zostanie spełnione:

  • Zapobieganie

  • Detekcja

  • Gaszanie na wczesnym etapie

  • Ewakuacja

  • Odgradzanie

  • Bezpieczeństwo konstrukcyjne

  • Walka z ogniemStreszczenie wkładu Europacable


Kable stanowiące istotny wkład w: DETEKCJĘ (kable przeciwpożarowe - zapewniają ciągłość komunikacji i przesyłania danych podczas pożaru), EWAKUACJĘ (kable nierozprzestrzeniające ognia, znacznie zmniejszają dym i emisję niebezpiecznych substancji w przypadku pożaru) oraz DO WALKI Z OGNIEM (kable ognioodporne, zapewniają ciągłość zasilania i komunikacji do wszystkich kluczowych urządzeń, w efekcie stanowią wsparcie dla zespołów ratowniczych).

Zakres wymagań CPR dla kabli, zapewnia krajowym organom regulacyjnym, zaawansowane narzędzie wyboru odpowiedniej klasy wydajności dla zróżnicowanych zagrożeń pożarowych.
W chwili obecnej w całej Europie ustanowione są przepisy krajowe, określające klasy reakcji na ogień pomiędzy Eca a B2ca.
Wiodący europejscy producenci kabli, zapewniają pełną gamę kabli we wszystkich wymaganych klasach wydajności.
Najbardziej wydajnymi kablami są te z rodziny LSOH certyfikowane w klasach B2ca i Cca, które ograniczają wydzielanie ciepła i znacznie pomagają zmniejszyć ilość wydzielanego dymu oraz emisję szkodliwych substancji


Wydajność musi być potwierdzona przez odpowiedni nadzór!

Egzekwowanie jest kluczem do zapewnienia tego, że odpowienie kable zostaną prawidłowo użyte. Zdefiniowanie reguł nie jest wystarczające.

  • Zasady muszą być właściwie stosowane ⇒ Kluczem jest współpraca z jednostkami notyfikowanymi (laboratoria zewnętrzne, które są odpowiedzialne za wystawianie raportów z badań i certyfikatów)
  • Wszystkie wymagania powinny być znane przez znaczących interesariuszy ⇒ Europejska kampania uświadamiająca w zakresie CPR
  • Należy przestrzegać zasad ⇒ Wsparcie dla organów nadzoru rynku

Pliki do pobrania


Wideo

CPR: kable o wysokiej wydajności ratują życie

pobieranie
Prezentacja

W jaki sposób rozporządzenie CPR dotyczące kabli wpływa na bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

pobieranie
Prezentacja

Rola organów nadzoru rynku

pobieranie

Pobierz przewodnik i dowiedz się więcej o klasach wydajności, dodatkowych klasyfikacjach i certyfikacji produktów w ramach CPR