Raport
z badania na temat znajomości rozporządzenia CPR

Stowarzyszenie Europacable zwróciło się do europejskich specjalistów z branży elektrycznej z prośbą o wyrażenie opinii na temat korzyści i obciążeń wprowadzonych poprzez rozporządzenie CPR w odniesieniu do kabli.

Dlaczego badanie?

Trzy lata po wprowadzeniu rozporządzenia CPR w odniesieniu do kabli i przewodów, stowarzyszenie Europacable przeprowadziło na terenie Europy sondaż, mający na celu zrozumienie postępów, osiągnięć, postrzegania rynku oraz wyzwań stojących przed obszarem bezpieczeństwa pożarowego i dostosowania się do norm. Wyniki sondażu mają pomóc w przygotowaniu strategii na najbliższe lata.

Metodologia

Aby nawiązać kontakt respondentami Europacable zdecydowała się na w pełni cyfrowe badanie online, w którym użytkownicy odpowiadaliby na pytania na swoich komputerach lub smartfonach.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. i przyniosło 2983 odpowiedzi.Profil respondenta

Podsumowanie

Zdaniem europejskich specjalistów działających w branży elektrycznej:

• 90% zgadza się, że bezpieczeństwo pożarowe jest ważne, że rozporządzenie CPR może się do tego przyczynić i że produkty niezgodne niosą ze sobą ryzyko.

• Trzy czwarte jest przekonanych, że mogą prawidłowo stosować rozporządzenie CPR w swojej pracy.

• Dwie trzecie zna szczegóły odnośnie różnych klas CPR, Deklaracji Własności Użytkowych, itd.

• Lecz... około połowa z nich uważa, że często jest zmuszona do obniżenia bezpieczeństwa na rzecz kosztów.

Analiza odpowiedzi

Jako profesjonalista działający w sektorze elektrycznym, jestem świadomy swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zdecydowana większość europejskich profesjonalistów działających w branży elektrycznej jest zainteresowana bezpieczeństwem pożarowym i dostrzega wagę swoich obowiązków.
Polscy profesjonaliści są zainteresowani tym tematem bardziej od średniej europejskiej.

Pobierz sprawozdanie, aby zapoznać się z wynikami z Europy i Twojego kraju.