Włączenie CPR w długoterminową praktykę

Zmiany dotyczące rynku kabli i przewodów pod kątem CPR zostały wdrożone w lipcu 2017 roku. Projektanci i instalatorzy instalacji elektrycznych muszą przestrzegać wymagań obowiązujących w kraju, w którym pracują. Z czasem wymagania w zakresie stosowania odpowiednich klas reakcji na ogień będą coraz częściej uwzględniane w krajowych przepisach, wymaganiach projektowych, normach dotyczących produktów i instalacji, a także w kształceniu i szkoleniu specjalistów w sektorze elektrycznym.

Chociaż istnieje wspólny język stosowany przez producentów kabli i jednostki notyfikowane do klasyfikacji kabli w ramach CPR, każdy kraj ma swoje własne, lokalne podejście do praw, przepisów, norm i wytycznych odnośnie CPR i kabli. Osoby sporządzające specyfikacje elektryczne i instalatorzy muszą stosować się do lokalnych wymagań. Informacje o wymagniach na terenie dla Polski można znaleźć poniżej.

Wymagania prawne CPR dla kabli używanych w budynkach i budowlach w Polsce są określone w:


Pobierz pakiet przydatnych informacji dla Polski

Pobrany plik zawiera przewodnik krok po kroku i wymagania jakie obowiązują na terenie Polski.