Historia Dystrybucji

of a Kable CPR

Jakie kroki powinien podjąć dystrybutor, aby zapewnić odpowiednią jakość oferowanych elektrykom i instalatorom kabli sklasyfikowanych i zadeklarowanych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Wyrobów Budowlanych (CPR)?
Znajdź poniżej działania, które wnoszą wartość dodaną przez dystrybutorów.

Kable powinny posiadać wymagany poziom jakości i być zgodne z normami.
Kable są konstruowane zgodnie z krajowymi i/lub międzynarodowymi normami, aby spełniać odpowienie regulacje.

Pobierz plik PDF z Historią Dystrybucji kabli CPR i dowiedz się więcej o krokach, które podejmuje dystrybutor, aby zapewnić profesjonalistom kable sklasyfikowane i zadeklarowane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Wyrobów Budowlanych (CPR).

Źródło: wywiad z członkami EUEW, Panem Caldognetto, Panem Hoijerem, Panią Goodden z firmy SONEPAR.