Brandsäkerhet är vårt ansvar.

Ditt också.

Alla kablar som används i någon typ av byggnad omfattas av byggproduktförordningen (CPR). Lär dig om ditt ansvar för brandsäkerhet och hur man uppfyller kraven.

Min CPR-coach - Prenumerera på vårt utbildningsprogram​​​​​​​

Är du medveten om ditt ansvar?


MYNDIGHETER

  • Reglera brandprestandan hos kablar med hjälp av CPR-klassificeringen
  • Undersök marknaden för korrekt tillämpning av förordningen, se Boverkets byggregler

KRAVSTÄLLARE

  • Måste föreskriva den nivå av brandprestanda som krävs enligt CPR-klassificeringen
  • Utvärdera eventuella specifika risker, vilket innebär att kunna nivån på brandprestanda hos kabeln

GROSSISTER

  • Se till att de bara erbjuder kablar som uppfyller kraven i CPR
  • Var säker på att produkten är CE-märkt och åtföljs av de handlingar som krävs av CPR

INSTALLATÖRER

  • Följ nationella installationsregler
  • Installera endast CPR-certifierade kablar med lämplig prestanda

Senaste nyheterna om CPR


Ditt ansvar för säkerhet vid bränder och om CPR-krav

Oavsett vilken roll som helst i kabelförsörjningskedjan – kabeltillverkare, grossist, kravställare eller installatör - har du strikt juridiskt ansvar för säkerheten vid brand och överensstämmelse med CPR. Följande checklista kan hjälpa till att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter.

5 saker du behöver veta om CPR

Bränder i byggnader och vid anläggningsarbeten tar många människoliv. I Europa omkommer fortfarande 4000 människor varje år av bränder varav ca 100 personer i Sverige. CPR-klassificeringen möjliggör ett aktivt val av rätt produkt, för att uppfylla de nationella förordningar som är föreskrivna och reglerar den lokala brandsäkerheten.

4 steg för att kontrollera överensstämmelse med CPR

Steg-för steg guide för att förstå obligatorisk märkning.

Vilka är CPR-kraven I Sverige

Även om förordningen med gemensamma regler fastställer villkor för alla EU-medlemsstater, kan varje land reglera vilken CPR-klass som krävs för en given installation i sitt land.

Kunskap om CPRs brandklasser för kablar samt certifiering

Inom ramen för Byggproduktionsförordningen från 2011 (CPR) skapades i Europa nya brandklasser för kablar som kräver en omprövning för brandsäkerhet i byggnader. Kablar klassificeras i 7 klasser beroende på deras brandspridningsförmåga och värmeavgivning.

Den Europeiska Brandsäkerhetsveckan

Europacable, representerad av Christophe Richon, ordförande för WG CPR, hade möjligheten att bidra till de dagar som ägnas åt att byggnaders brandsäkerhet, elsäkerhet och övergång från fossila till förnyelsebara bränslen .

Rapport från undersökningen om CPR-kunskap för Kablar

Europacable frågade europeiska elproffs om deras åsikter om fördelarna och merarbetet som blev följden av att CPR infördes i byggreglerna för kablar, för dem och deras för kunder.

Har du någonsin sett en kabel brinna?

Europacable har hittat sättet att förklara det för dig på ett enkelt sätt med exempel från din vardag

Kablars överensstämmelse med CPR

Att uppfylla CPR är ditt ansvar ... godkända produkter är ett MÅSTE

Förankring av CPR i det dagliga arbetet

Kraven på kablar under CPR har funnits sedan 2017. Elkonsulter och installatörer måste följa kraven för det land där de arbetar. Med tiden kommer CPR-kraven att allt mer ingå i nationella bestämmelser, designregler, produkt- och installationsnormer och i yrkesutbildning inom elektriska områden.

Kvalitet innebär att göra rätt när ingen ser på

För medlemmar i Europacable är inte tiden ett hinder för att ta fram kvalitetsprodukter. Vi vill stötta elinstallatörer, elektriker, entreprenörer och distributörer att välja rätt kablar till sina projekt.

INSIDE CPR

INSIDE CPR ska vara en hjälp för dig i ditt yrke för att verkligen förstå den mest relevanta informationen och kunna tillämpa den för att efterfölja regelverket.

Kvalitetskontroll av CPR-krav för etikett och Prestandadeklaration

De steg som alla köpare av kabel bör följa för att vara säkra på att dokumentationen och etiketten överensstämmer med CPR-förordningen.

EUROPACABLE


Främjar brandskyddsteknologilösningar i hela Europa sedan 2009

Europacable - som listas i Europeiska kommissionens transparency register- har varit aktiv för att främja brandtekniklösningar i hela Europa sedan 2009 med kampanjnamnet "säkerhet vid brand". År 2015 undertecknade Europacables medlemmar sin ” Industry Charter” där de uttryckte sitt kollektiva åtagande att tillhandahålla säkra och tillförlitliga kablar och system i enlighet med relevanta EU- eller motsvarande internationella standarder för säkerhet och tillförlitlighet.

CPR-överensstämmelse för kablar


Kablar permanent installerade i alla typer av byggnadsverk omfattas av CPR

CPR ger ett nytt obligatoriskt språk för att uttrycka brandprestanda för byggprodukter. Generellt sett är alla kablar som används i alla byggnadsverk föremål för CPR, såvida de inte är speciellt konstruerade för tillfälliga installationer. Kontroll- och strömkretsar i maskiner eller hissar är inte föremål för CPR.

CPR specificerar bara reaktionen vid brand och utsläpp av farliga ämnen från kablar. Alla andra egenskaper förblir opåverkade.

Testimonials