Brandsäkerhet är vårt ansvar.

Ditt också.

Alla kablar som används i någon typ av byggnad omfattas av byggproduktförordningen (CPR). Lär dig om ditt ansvar för brandsäkerhet och hur man uppfyller kraven.

Min CPR-coach - Prenumerera på vårt utbildningsprogram​​​​​​​

Är du medveten om ditt ansvar?


MYNDIGHETER

  • Reglera brandprestandan hos kablar med hjälp av CPR-klassificeringen
  • Undersök marknaden för korrekt tillämpning av förordningen, se Boverkets byggregler

KRAVSTÄLLARE

  • Måste föreskriva den nivå av brandprestanda som krävs enligt CPR-klassificeringen
  • Utvärdera eventuella specifika risker, vilket innebär att kunna nivån på brandprestanda hos kabeln

GROSSISTER

  • Se till att de bara erbjuder kablar som uppfyller kraven i CPR
  • Var säker på att produkten är CE-märkt och åtföljs av de handlingar som krävs av CPR

INSTALLATÖRER

  • Följ nationella installationsregler
  • Installera endast CPR-certifierade kablar med lämplig prestanda

Senaste nyheterna om CPR


Ditt ansvar för säkerhet vid bränder och om CPR-krav

Oavsett vilken roll som helst i kabelförsörjningskedjan – kabeltillverkare, grossist, kravställare eller installatör - har du strikt juridiskt ansvar för säkerheten vid brand och överensstämmelse med CPR. Följande checklista kan hjälpa till att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter.

5 saker du behöver veta om CPR

Bränder i byggnader och vid anläggningsarbeten tar många människoliv. I Europa omkommer fortfarande 4000 människor varje år av bränder varav ca 100 personer i Sverige. CPR-klassificeringen möjliggör ett aktivt val av rätt produkt, för att uppfylla de nationella förordningar som är föreskrivna och reglerar den lokala brandsäkerheten.

4 steg för att kontrollera överensstämmelse med CPR

Steg-för steg guide för att förstå obligatorisk märkning.

Vilka är CPR-kraven I Sverige

Även om förordningen med gemensamma regler fastställer villkor för alla EU-medlemsstater, kan varje land reglera vilken CPR-klass som krävs för en given installation i sitt land.

Kunskap om CPRs brandklasser för kablar samt certifiering

Inom ramen för Byggproduktionsförordningen från 2011 (CPR) skapades i Europa nya brandklasser för kablar som kräver en omprövning för brandsäkerhet i byggnader. Kablar klassificeras i 7 klasser beroende på deras brandspridningsförmåga och värmeavgivning.

EUROPACABLE


Främjar brandskyddsteknologilösningar i hela Europa sedan 2009

Europacable - som listas i Europeiska kommissionens transparency register- har varit aktiv för att främja brandtekniklösningar i hela Europa sedan 2009 med kampanjnamnet "säkerhet vid brand". År 2015 undertecknade Europacables medlemmar sin ” Industry Charter” där de uttryckte sitt kollektiva åtagande att tillhandahålla säkra och tillförlitliga kablar och system i enlighet med relevanta EU- eller motsvarande internationella standarder för säkerhet och tillförlitlighet.

CPR-överensstämmelse för kablar


Kablar permanent installerade i alla typer av byggnadsverk omfattas av CPR

CPR ger ett nytt obligatoriskt språk för att uttrycka brandprestanda för byggprodukter. Generellt sett är alla kablar som används i alla byggnadsverk föremål för CPR, såvida de inte är speciellt konstruerade för tillfälliga installationer. Kontroll- och strömkretsar i maskiner eller hissar är inte föremål för CPR.

CPR specificerar bara reaktionen vid brand och utsläpp av farliga ämnen från kablar. Alla andra egenskaper förblir opåverkade.

Testimonials