Är du medveten om ditt ansvar?


MYNDIGHETER

  • Reglera brandprestandan hos kablar med hjälp av CPR-klassificeringen
  • Undersök marknaden för korrekt tillämpning av förordningen, se Boverkets byggregler

KRAVSTÄLLARE

  • Måste föreskriva den nivå av brandprestanda som krävs enligt CPR-klassificeringen
  • Utvärdera eventuella specifika risker, vilket innebär att kunna nivån på brandprestanda hos kabeln

GROSSISTER

  • Se till att de bara erbjuder kablar som uppfyller kraven i CPR
  • Var säker på att produkten är CE-märkt och åtföljs av de handlingar som krävs av CPR

INSTALLATÖRER

  • Följ nationella installationsregler
  • Installera endast CPR-certifierade kablar med lämplig prestanda

Senaste nyheterna om CPR


EUROPACABLE


Främjar brandskyddsteknologilösningar i hela Europa sedan 2009

Europacable - som listas i Europeiska kommissionens transparency register- har varit aktiv för att främja brandtekniklösningar i hela Europa sedan 2009 med kampanjnamnet "säkerhet vid brand". År 2015 undertecknade Europacables medlemmar sin ” Industry Charter” där de uttryckte sitt kollektiva åtagande att tillhandahålla säkra och tillförlitliga kablar och system i enlighet med relevanta EU- eller motsvarande internationella standarder för säkerhet och tillförlitlighet.

CPR-överensstämmelse för kablar


Kablar permanent installerade i alla typer av byggnadsverk omfattas av CPR

CPR ger ett nytt obligatoriskt språk för att uttrycka brandprestanda för byggprodukter. Generellt sett är alla kablar som används i alla byggnadsverk föremål för CPR, såvida de inte är speciellt konstruerade för tillfälliga installationer. Kontroll- och strömkretsar i maskiner eller hissar är inte föremål för CPR.

CPR specificerar bara reaktionen vid brand och utsläpp av farliga ämnen från kablar. Alla andra egenskaper förblir opåverkade.

Testimonials