Kunskap om CPRs brandklasser för kablar samt certifiering

Ladda ner guiden och läs mer om prestandaklasser, ytterligare klassificeringar och produktcertifiering inom ramverket för CPR.

Vad betyder de olika prestandaklasserna (brandklasserna)?

Inom ramen för Byggproduktionsförordningen från 2011 (CPR) skapades i Europa nya brandklasser  för kablar som kräver en omprövning för brandsäkerhet i byggnader. Kablar klassificeras i 7 klasser beroende på deras brandspridningsförmåga och värmeavgivning.

Ytterligare klassificeringar

I CPR-ramverket har ytterligare tre klassificeringsnivåer fastställts avseende:

  • Mängden producerad rök
  • Brinnande droppar som frigörs från kabeln under förbränning
  • Rökens syrahalt

De ytterligare klassificeringarna tillämpas endast på kablar som sträcker sig från Dca till B1ca

Produktcertifiering

Inom villkoren för EU-produktcertifiering utförs certifiering av säkra produkter från klass Eca och högre av godkända provningsinstitut (Notified Bodies).

CPR tillhandahåller olika system. Ju högre prestanda (desto högre klass), desto striktare är kraven för tillverkaren.