"Kvalitet innebär att göra rätt när ingen ser på"

Gör som Henry Ford, grundare av Ford Motor Company
Välj rätt kablar. Kvalitet är viktigt.

Kvalitet är viktigt


För nästan 100 år sedan hade Henry Ford klart för sig: "Kvalitet innebär att göra det rätt även när ingen ser på". Kvalitet är viktigt och det var grundläggande i framgången för den världsberömda bilmodellen T-ford, den första bilen som tillverkades i stor skala.


Förståelsen för att kvalitet är den främsta drivkraften för framgång har inte förändrats drastiskt över åren. Nästan ett sekel efter Tom Ford har Steve Jobs, grundaren av Apple nått stora framgångar med sitt tydliga tankesätt gällande kvaliteten på Apples produkter. Några av hans inspirerande citat lyder: "Kvalitet är mer än marknadsföring" , "Kvalitet är viktigare än kvantitet" eller "För att du ska sova gott om natten, måste kvalitet finnas i alla led".


För medlemmar i Europacable är inte tiden ett hinder för att ta fram kvalitetsprodukter. Vi vill stötta elinstallatörer, elektriker, entreprenörer och distributörer att välja rätt kablar till sina projekt.


Varje EU-land reglerar vilken/vilka brandklasser som krävs för att säkerställa att man klarar att uppfylla nödvändiga krav på brandsäkerhet, vilken är beroende på typ av konstruktion och lokal byggteknik. Reglerna skiljer sig från land till land och det är en skyldighet för alla som jobbar med kabel att informera sig om de klasser som gäller i respektive land. I Sverige är det Boverket som ställer kraven för byggnader (BBR21 5:527) samt Transportstyrelsen/Trafikverket för tunnlar.

"Kvalitet är den bästa affärsplanen"

John Lasseter, grundare av Pixar Studios

Min CPR-coach

Gå med i vårt utbildningsprogram som är gratis och lär dig allt om CPR och de fördelar du får av att följa det.

5 råd från Europacable


1. Kvalitetssäkra

Oavsett vilken roll du har, om du jobbar med kabel kan du ta en aktiv roll på marknaden och i ditt arbete genom att använda kvalitetssäkrade produkter. Alla har ett ansvar när det kommer till kvalitet.

2. Ta ett beslut baserat på fakta

Innan du väljer kabel, se till att ha korrekt information! Ha all information om projektet, vilka kabelspecifikationer som gäller och om din leverantör och deras produkter.

3. Använd pålitliga källor

Information om kablar, föreskrifter och standarder -oavsett tryckt eller online - bör komma från en pålitlig och trovärdig källa. Under aktuell tid ökar antalet tillgängliga informationskällor kraftigt, särskilt i digitala medier men alla är inte pålitliga. Vet vad du ska leta efter.

4. Respektera standarder

Standarder skapar ett gemensamt tekniskt språk för att bedöma produkternas prestanda, vilket är en fördel för både användare, tillverkare och kravställande myndigheter. Det är upp till varje kravställare att veta vad som gäller och tillämpa det. Du bör se till att standarderna du använder är korrekta och aktuella.

5. Använd rätt verktyg för att välja dina kablar

CPR-klasser för kablar

Inom ramen för Byggproduktionsförordningen från 2011 (CPR) skapades i Europa nya brandklasser för kablar som kräver en omprövning för brandsäkerhet i byggnader. Kablar klassificeras i 7 klasser beroende på deras brandspridningsförmåga och värmeavgivning. Ladda ner guiden och läs mer om prestandaklasser, ytterligare klassificeringar och produktcertifiering inom ramverket för CPR.

Specifika landskrav

Även om förordningen med gemensamma regler fastställer villkor för alla EU-medlemsstater, kan varje land reglera vilken CPR-klass som krävs för en given installation i sitt land. Ladda ner de specifika kraven för Sverige.

Checklista för CPR

CPR-checklistan framtagen av Europacable är en steg-för-steg-guide som går igenom den viktigaste informationen som ska kontrolleras för att förstå produktens märkning på etikett och på kabeln. Vilken information är obligatorisk på etiketten? Vilken information finns på kabeln? Du kan hitta svar på dessa och andra frågor genom att ladda ner checklistan.

Prestandadeklaration (DoP)

Prestandadeklarationen (DoP) är en verifikation på produktens prestanda. Dokumentet utfärdas av tillverkaren och ska även vara undertecknat av en ansvarig hos denne. Tillverkaren måste tillhandahålla Prestandadeklarationen på ett språk som är lätt att förstå eller på det språk som krävs av det EU-land där produkten ska tillhandahållas.