Europeiska brandsäkerhetsveckan 2022

Europacable-webbinarium om "Upprätthållande av brandsäkerhetskrav i Europa: Hur säkerställer man striktare efterlevnad?" inom ramen för den europeiska brandsäkerhetsveckan. Europacable samlade relevanta aktörer från EU-institutioner, medlemsstaternas myndigheter, anmälda organisationer, brandförsvar och industrin som diskuterade gemensamma åtgärder för att förbättra brandsäkerheten för produkter över hela Europa.

Den fjärde upplagan av European Fire Safety Week


Syftet med evenemanget – som arrangerades av European Fire Safety Alliance under fyra dagar, 14-18 november – var att diskutera utmaningar som Europa står inför inom brandsäkerhetsområdet. I år låg fokus på hur man placerar EU-medborgarnas säkerhet i fokus av energiomställningen, utan att glömma andra viktiga problem som definieras i den europeiska brandsäkerhetsplanen.

Sammanfattning från Europacable-presentationen på

“Förbättra regelefterlevnad: Branschperspektivet”.


För att förbättra regelefterlevnaden rekommenderar Europacable:

  1. Leta efter kompatibla kablar: Använd endast HLR-kompatibla kablar i europeiska byggnader och marknaden för att undvika ökade brandrisker.

  2. Sök efter erforderlig prestanda: kablar med låg prestanda som inte är i linje med den erforderliga brandsäkerhetsnivån kan få ödesdigra konsekvenser för människor i händelse av brand.
  3. Aktiv roll för att stödja marknadsövervakning: Bidra till starkare, strängare marknadsövervakning för att genomdriva full efterlevnad av CPR-krav och minska brandrisker.

Europakabelstudie om HLR-omfattning i Europa

EuroFSA-presentation om upprätthållande av brandsäkerhetskrav

Avslutande slutsatser


Slutsatserna om hur man säkerställer striktare efterlevnad var följande:

  • Produktöverensstämmelse och brandsäkerhet är två sidor av samma mynt.

  • Behov av starkare, strängare marknadsövervakning för att säkerställa efterlevnad av HLR
  • Brist på kunskap hos relevanta aktörer om rapporteringsverktyg
  • Efterlevnad och brandsäkerhet är ett gemensamt ansvar.
  • Konkreta gemensamma steg behövs: Vi uppmanar relevanta aktörer inom brandsäkerhetsekosystem att arbeta tillsammans i syfte att komma överens om gemensamma riktlinjer för att förbättra brandsäkerhetsöverensstämmelse för produkter i Europa

Nedladdningar och resurser


Högpresterande HLR-kompatibla kablar minskar brandsäkerhetsriskerna

Genomförande av brandsäkerhetskrav i Europa: Hur säkerställer man strängare efterlevnad?

Ing. Joost Ebus, Brandbefäl och brandutredare, NIPV
“Produktöverensstämmelse och brandsäkerhet: två sidor av samma mynt”

Yannick Le Tallec, certifieringsdirektör, Efectis
“Anmälningsorganens perspektiv”

Mr. Richard Butler, Senior Professional, National Building Control and Market Surveillance Office i Republiken Irland
“Nationella myndigheters perspektiv”

Eva Kukovec, juridisk tjänsteman, GD GROW – Europeiska kommissionen
“EU-institutionernas perspektiv”

Ladda ner guiden och lär dig mer om prestandaklasser, ytterligare klassificeringar och produktcertifiering inom HLR-ramverket.