Vilka är CPR-kraven I Sverige

Ladda ner din anpassade PDF

CPR-krav för olika installationer


Även om förordningen med gemensamma regler fastställer villkor för alla EU-medlemsstater, kan varje land reglera vilken CPR-klass som krävs för en given installation i sitt land.

Ladda ner de specifika kraven för Sverige nedan.