Har du någonsin sett en kabel brinna?

Europacable har hittat sättet att förklara det för dig på ett enkelt sätt med exempel från din vardag

Ladda ner guiden och läs mer om prestandaklasser, ytterligare klassificeringar och produktcertifiering inom ramverket för CPR.

Vet du hur mycket värme och rök som en kabel släpper under bränningen?

Enkelt experiment som visar varför Low Fire-Hazard-kablar förbättrar säkerheten

Säkerhetsvarning: experimentet som visas i den här videon kan medföra potentiella faror och ska inte upprepas av tittarna. Europacable ansvarar inte för personskador eller andra typer av skador till följd av upprepring av experimentet.

Europacables marknadsundersökning har visat att det bland installatörer fortfarande råder osäkerhet gällande vad de olika brandklasserna står för. För att göra det mer visuellt förståeligt har vi beslutat att jämföra CPR-kabelklasser med exempel hämtade från vardagen.

Observera att detta är ett förenklat tillvägagångssätt för att göra det mer förståerligt för en icke-specialist.


Ladda ner guiden och läs mer om prestandaklasser, ytterligare klassificeringar och produktcertifiering inom ramverket för CPR.