Frågor & Svar om CPR

Detta FAQ-dokument speglar den bästa kunskapen som branschexperter över hela Europa

A. OMFATTNING


B. DEFINITIONER


C. DE EKONOMISKA AKTÖRERNAS ANSVAR


D. PRESTANDADEKLARATION (DoP)


E. CE MÄRKNING AV KABLAR


FÖRDELAR MED CPR


Detta FAQ-dokument speglar den bästa kunskapen som branschexperter över hela Europa har och den senaste tekniken vid tiden för dokumentets framtagande (september 2018). Det representerar vår bästa tolkning av CPR . Det är inte ett rättsligt bindande dokument och är inte avsett som ersättning för varje intressents egen bedömning och beslutsfattande. En bindande tolkning av lagstiftningen är EG-domstolens exklusiva ansvar. Europacable avvisar allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtagits på grundval av detta dokument, vilket är ett privat icke bindande informationsdokument som eventuellt används av nationella organisationer för att förbereda sina egna nationella handlingar.

Innehållsförteckning


Ställa en fråga


Har du fortfarande en fråga som vi inte har täckt? Använd kontaktformuläret nedan: