Omfattningen av CPR i Europa

genom en undersökning av elbranschens intressenter.

Ta del av resultaten i enkäten gjord av Europacable med syftet att veta mer om kunskapen, tillämpningen och användningen av CPR* i den europeiska elbranschen i slutet av 2022.

Enkäten besvarades av intressenter i elbranschen med totalt 1.251 intervjuer över hela Europa: Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Grekland, Finland, Polen, Norge, Sverige, Belgien och Tjeckien och Storbritannien.

*CPR = Europeiska Byggproduktdirektivet

Sammanfattning av undersökningen

  1. Kunskap om hur CPR-klasser används för kablar
  2. Ansvar för implementering av CPR
  3. Användning av CPR
  4. Kablar som inte uppfyller CPR-krav