4 steg för att kontrollera överensstämmelse med CPR

Steg-för steg guide för att förstå obligatorisk märkning.

Min CPR-Coach - Ladda ner checklistan
och anmäl dig till vårt utbildningsprogram

1. Vilken information är obligatorisk i CPR-märkningen?


CE-märkningen är obligatorisk och ska finnas på de produkter som anges i tillverkarens Prestandadeklaration.

Den ska även innehålla informationen som anges här senare. På grund av produkternas utformning är CE-märkning enligt CPR tillgänglig på etiketter och eventuella bifgogade dokument.

2. Vilken information är obligatorisk i Prestandadeklarationen (Declaration of Performances)?


Tillgänglighet av DoP på hemsidan.

För de som önskar tillhandahålla sina Prestandadelarationer online, anger förordningen villkoren, vilket sammanfattas nedan.

1.  Innehållet kan inte ändras.
2.  Ständigt tillgänglig.
3.  Tillgänglig i 10 år.
4.  Instruktioner för åtkomst till webbplatsen och Prestandadeklarationen.
5.  Varje enskild produkt är kopplad till en specifik Prestandadeklaration genom en unik identifieringskod (t.ex. artikelnummer eller E-nummer).

3. BRANDKLASSERNAS STRUKTUR


KLASSYTTERLIGARE EGENSKAPERAVCPPROVNINGSINSTITUT
RÖKDROPP-BILDNINGSYRA


Aca1+JA
B1ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
B2ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
Cca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+JA
Dca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a33JA
Eca3JA
Fca4NEJ


4. VILKEN INFORMATION skall finnas på kabeln?


1.CE skall inte märkas på kabeln. Bara på etiketter och dokument
Följande information kan ges på kabeln eller dess förpackning eller dess etikett eller en kombination av dessa.
2.
Ursprungsmärkning som visar tillverkaren eller ett "Trade Mark" eller ett skyddat identitetsnummer
3.Produktbeskrivning eller typbeteckning;
4.Brandklass
Frivillig ytterligare märkning
5.
Ytterligare information som anges i annan standard som gäller för kabeln
6.Produktionsår
7.Frivillig godkännandemärkning
8.
Annan information som önskas av tillverkaren så vida den inte stör obligatorisk märknig