INSIDE CPR

INSIDE CPR ska vara en hjälp för dig i ditt yrke för att verkligen förstå den mest relevanta informationen och kunna tillämpa den för att efterfölja regelverket.

INSIDE CPR består av information och vägledning för dig som jobbar med kabel så att du kan säkerställa rätt val av kabel.

Grundläggande förutsättningar för CPR och kablar

  • Kablar är grundläggande för infrastrukturen i det dagliga livet: att vi tillämpar rätt standard är avgörande för säkerhet, pålitlighet och handel på lika villkor.
  • Genom transparent information och utbildning kan vi minimera risken av felaktig tolkning eller missbruk av standarder.
  • Produkter som inte uppfyller nationella krav kan innebära en risk både vad det gäller säkerhet och välbefinnande: ett beslut ska vara baserat på tillitsfull information
  • Alla ska känna ansvar och bidra till säkerhet, tillförlitlighet och efterlevnad

Tillverkningsstegen av en CPR-klassad kabel

Vilka steg ska en kabeltillverkare följa för att förse marknaden med en CPR-klassad kabel?

Market Demand

Marknaden

Allt börjar med marknaden: tillverkarna måste förse kunderna med kablar som uppfyller rätt prestanda. Kablarna är konstruerade enligt nationella och/eller internationella standarder för att uppfylla regelverket.

Design

Konstruktion

Befintliga kabelkonstruktioner och standarder är väletablerade. Med CPR så tillkommer krav som konstruktören måste ta hänsyn till.

Materials

Material

Materialen som används i konstruktionen av kabeln behöver utvärderas för att säkerställa att de uppfyller kraven på CPR. Om så inte är fallet, kan en ändring av materialet behöva genomföras, för att t.ex. uppfylla lägre droppbildning eller brandspridning.

Download

Ladda ner PDF-filen för att se samtliga steg från tillverkare till kund