Rapport från undersökningen om
CPR-kunskap för Kablar

Europacable frågade europeiska elproffs om deras åsikter om fördelarna och merarbetet som blev följden av att CPR infördes i byggreglerna för kablar, för dem och deras för kunder.

Varför en undersökning?

Tre år efter införandet av CPR för kablar sponsrade Europacable en paneuropeisk undersökning för att förstå utvecklingen, framstegen, marknadens uppfattning och utmaningar när det gäller brandsäkerhet och efterlevnad av kraven. Resultaten kommer att bidra till att fastställa strategier för de kommande åren.

Metodik

För att engagera en bred publik valde Europacable en helt digital undersökning där användare skulle svara på frågor på sina datorer eller smartphones.

Undersökningen genomfördes mellan december 2019 och januari 2020 och erhöll 2983 fullständiga svar.


Professional Mix

Sammanfattning

Av europeiska elproffs:

• 90% håller med om att brandsäkerhet är viktigt, att CPR kan bidra och att avvikande produkter medför risk;

• Tre fjärdedelar är säkra på att de kan tillämpa CPR korrekt i sitt arbete;

• Två tredjedelar är säkra på kraven i de olika CPR-klasserna, DoP: er osv.

• Men ... ungefär hälften känner att de ofta måste äventyra säkerheten mot kostnader.

Analys av svar

Som professionell inom elbranschen är jag medveten om mitt ansvar för brandsäkerhet

De allra flesta europeiska elproffs är angelägna om brandsäkerhet och uppfattar vikten av deras ansvar.
De svenska proffsen är i linje med det europeiska genomsnittet.

Ladda ner rapporten för att se resultaten av alla frågor för Europa och för ditt land.