Kvalitetskontroll av CPR-krav för etikett och Prestandadeklaration

De steg som alla köpare av kabel bör följa för att vara säkra på att dokumentationen och etiketten överensstämmer med CPR-förordningen.

Min CPR-coach - Ladda ner checklistan och anmäl dig till vårt utbildningsprogram.

@Distributörer/Grossister:

Fråga tillverkarna efter Prestandadeklarationen (DoP) för de kablar som du ska köpa och kontrollera etiketten. Det är ditt ansvar att tillhandahålla dessa dokument till dina kunder. Det är också ditt ansvar att endast produkter som säljs till marknaden uppfyller förordningen: kontrollera det med hjälp av "sökvägen" nedan

@ Entreprenörer:

Be din distributör/grossist om Prestandadeklarationen (DoP) och kontrollera att produkterna innehåller rätt etiketter. Det är din rätt. Och om distributören/grossisten inte kan tillhandahålla dem i den form som definieras av förordningen kan det finnas problem med själva produkten: se upp!

@ Installatörer / Elektriker:

Se till att din entreprenör/distributör har levererat godkända kablar som du håller på att installera. Att du är uppmärksam och aktiv är viktigt för marknaden.

ETIKETT / DOKUMENT


Använd följande referens för att kontrollera etiketten / dokumentet för kabeln / kablarna du köper.

HUR DU KONTROLLERAR


Gör följande för att kontrollera Prestandadeklarationen (DoP) och produktetiketten.

1:a steget

Kontrollera att all information enligt nedan finns

2: a steget

Kontrollera att all information är giltig och riktig

#InformationExempelDoP (Prestandadeklaration)EtikettHur kontrollerar jag?
1DoP-nummer1004253Använd "DoP-länken" på tillverkarens webbplats eller grossistens E-nummersök
2Produktnummer12345Identifieringen måste vara unik
3Avsedd användning för produktenKablar för generell användning i byggnadsverk…Mening som endast ska användas som avses i förordningen: "Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger". Texten kan också vara på engelska: "cable for general application in construction works subject to reaction to fire requirements".
4Tillverkare / importörKabeltillverkarens namnTillverkarens / importörens namn / logotyp och fullständig adress. Kontrollera att den faktiska tillverkaren har identifierats korrekt och inte bara ett varumärke.
5Auktoriserad representantNamn på fysisk eller juridisk person om den finns utsedd. Det här fältet kan vara tomt.
Varje fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU och som har fått ett skriftligt mandat från en tillverkare att agera för hans räkning i samband med angivna uppgifter.
6Typ av AVCP-systemAVCP 1+ eller AVCP 3
Endast två alternativ kan användas: AVCP 1+ eller AVCP 3
7Tillämpad teknisk standardEN 50575-2014 ....Daterad hänvisning till den harmoniserade tekniska standarden som tillämpats
8Det certifierade provningsinstitutets registreringsnummer (Notified Body)1234Sök numret i den officiella listan över certifierade provningsinstitut+C33 Sök
9Deklarerad prestandaklassB2ca-s1b, d1, a1Underklasser (s, d, a) måste anges för B2ca, Cca, Dca, behövs inte för Aca, Eca, Fca
10Förekomst av CE-märkningCE
CE-märket är ett bevis på överensstämmelse med respektive EU-direktiv: det är ett legalt märke och inte ett kvalitetsmärke
10AÅrets två sista siffror194 siffror eller de två sista siffrorna i det år då märket applicerades första gången; något datum före 2016 är inte korrekt

✓ = obligatoriskt (om det inte finns = inget krav)

VARNINGAR & OBS!


  • De två obligatoriska medföljande dokumenten relaterade till CPR är: Prestandadeklarationen (DoP) och etiketten
  • Alla punkter som beskrivs ovan måste finnas i Prestandadeklarationen / på etiketten och innehålla all avsedd information
  • CE-märkningen ska vara varaktig samt fästas synligt och läsbart på kablens förpackning som ringar, bobiner eller trummor.
  • DoP och tillhörande CPR-dokument måste vara lättillgängliga; denna dokumentation är tänkt att vara tillgänglig och lagrad i tio år (artikel 5)
  • DoP:n är inte en testrapport som utfärdats av ett certifierat laboratorium, utan ett officiellt dokument som utfärdats av tillverkaren med en omfattande lista med obligatorisk information. Detta för att fatta välgrundade beslut och spåra all relevant information. DoP:n ska översättas till de språk där produkten säljs.
  • CPR-förordningen tilldelar specifikt ansvar för alla inblandade intressenter

Behöver du hjälp med att kontrollera CPR-relaterade dokument? Fyll i formuläret så skickas din förfrågan till SELCABLE och / eller till EUROPACABLE.


EXEMPEL


  EXEMPEL PÅ ETIKETT SOM UPPFYLLER KRAVEN

1. CE-logotyp

2. Det certifierade provningsinstitutets registreringsnummer (Notified Body)

3. Kod som anger hur denna produkt reagerar under brand

4. Tillverkarens adress och kontaktuppgifter

5. Prestandadeklarationens nummer och webbplats för mer information

6. Tillämpad kabelstandard, vilken anger test som krävs för att bedöma brandegenskap.

7. Produktbeskrivning

8. Produktnummer

9. Produktbeskrivning

10. Vad finns i boxen

11. Detta är det certifierade provningsinstitutet som testade produkten i Storbritannien. Det vertikala numret som visas till höger om CE-märket motsvarar detta.

  EXEMPEL PÅ ETIKETT SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN

1. Namn / nummer för certifierade provningsinstitut saknas

2. Saknade detaljer i underklassen

3. Mening används inte i enlighet med förordningen