INBLICK FRÅN MARKNADEN

En berättelse om konsekvensen av fel val.

INBLICK: BRAND


I Strasbourg inträffade en stor brand i ett datacenter.


Den 10 mars 2021, inträffade en stor brand i ett datacenter som påverkade ett start antal dataservers.

Ladda ner fallstudien om branden i Strasbourg och läs mer om konsekvenserna.

VÅR VÄRLD:

Vi blir mer och mer kritiskt beroende av tillgång på el med en ökad förbrukning.  Varför?

  1. Ny teknik och installationssätt
  2. Lagstiftningstrender i hela Europa
  3. Klimatförändringar
  4. Sociala förändringar