Leveransberättelse

of a CPR-kabel

Vilka är de steg som en kompetent distributör följer för att förse yrkesverksamma (elektriker, installatörer, …) med en kabel som klassificeras och deklareras enligt CPR?
Här nedan ses distributörernas aktiviteter som ger mervärde.

Kablar måste ha de egenskaper som behövs och enligt standarderna.
Kablar är konstruerade enligt nationella och/eller internationella standarder för att följa gällande föreskrifter.

Ladda ner PDF-filen som visar leverans berättelsen om en CPR-kabel och lär dig mer om stegen som en kompetent distributör följer för att förse proffs med en kabel som klassificeras och deklareras under CPR

Källa: intervju med EUEW-medlemmar, Mr. Caldognetto, Mr. Hoijer, Mrs. Goodden från SONEPAR