Kablars överensstämmelse med CPR

Att uppfylla CPR är ditt ansvar ... godkända produkter är ett MÅSTE

Ladda ner steg-för-steg-guiden för att bedöma en kabels överensstämmelse med CPR

DET GRUNDLÄGGANDE FÖR MARKNADSKONTROLL

Marknadskontroll utförs av tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna som ansvarar för att kontrollera och testa produkter som finns tillgängliga på marknaden eller anländer till EU: s gränser. Myndigheterna kontrollerar slumpmässigt om produkterna följer befintlig lagstiftning. Tips till marknadskontrollmyndigheter är möjliga av alla inklusive branschföreningar. I Sverige är Boverket tillsynsmyndighet.

FALLSTUDIE


En potentiell, mycket verklig, levande situation: skulle du känna dig säker som patient på ett sjukhus som det här?


  • Scenario: ett nytt sjukhus är utrustat med 1 500 km datakabel (inte ovanligt!)
  • Projektet kräver Dca: begränsad värmeavgivning, begränsad rökbildning och begränsad syrahalt. Detta skulle ha säkerställt säkerheten vid brand


  • Om alla kablar som installerats på sjukhuset var Dca och en brand startade (i varje kommunikationsrum på samma gång!), Skulle den totala värmeavgivningen som kablarna bidrog till en brand vara cirka 900 000 MJ (megajoule). Rökutvecklingen och syrabildningen skulle vara låg. Andra säkerhetsåtgärder på sjukhuset (flyktvägar, föreskrifter osv.) Skulle utformas efter detta


  • Anta i ett hypotetiskt fall att kabeln visade sig vara Eca snarare än Dca, som ett resultat av en marknadskontroll.


  • Om alla kablar som installerats på sjukhuset nu var Eca, av misstag, skulle den totala värmeavgivningen som kabeln bidrog till en brand kunna vara utan kontroll, i stället för 900 000 MJ, en ökning utanför kontroll. Dessutom skulle rökutvecklinen och syrabildningen kunna vara hög


  • Detta skulle utgöra en verklig fara, eftersom Eca-kablar kan ge hög rökutveckling och kan bilda syra som försvårar andning, skadar utrustning och elektronik


  • Det är därför det är så viktigt att göra rätt val.


Detta är en verklig situation som hände tisdagen den 27 augusti 2019: avstängning av produktcertifiering av ett godkännande organ


BASEC, ett godkänt organ i Storbritannien, fattade beslutet att tillfälligt upphäva Prestandadeklarationen nr [ ] (utfärdat i enlighet med EN 50575: 2014 + A1: 2016) innehavt av [ ].

Detta beslut togs medan undersökningar genomfördes efter en felaktig matchning mellan den deklarerade CPR-prestandan och den observerade CPR-prestandan för produkter som ingick i stickprovsuttaget på marknaden.

Som en följd av detta beslut kunde tillverkaren inte använda Prestandadeklarationen för produkten under denna period. Enligt BASEC: s regler återinförs eller återkallas certifiering inom två månader efter bedömningen.

ATT MÖTA CPR-KRAV

Produkter som uppfyller kraven är ett MÅSTE

Det är en bra vana att kontrollera att kabeln uppfyller kraven i byggreglerna (CPR-förordningen).

Här är en praktisk guide (s.k. kontrolllista) för att ta dig igenom den viktigaste informationen som ska kontrolleras.

Detta representerar ett bra sätt att känna sig säker, varje gång en kabel köps och/eller installeras. Vidare kommer denna åtgärd att förhindra - mer och mer - att ickegodkända kablar kommer in/sprids på marknaden.