Förankring av CPR i det dagliga arbetet

Kraven på kablar under CPR har funnits sedan 2017. Elkonsulter och installatörer måste följa kraven för det land där de arbetar. Med tiden kommer CPR-kraven att allt mer ingå i nationella bestämmelser, designregler, produkt- och installationsnormer och i yrkesutbildning inom elektriska områden.

Även om det finns ett gemensamt system som används av kabeltillverkare och anmälda organ (godkända provningsinstitut) för klassificering av kablar under CPR, har varje land sina egna lagar, förordningar, standarder och vägledning för CPR gällande kablar som används i byggnader och relaterade applikationer . Elkonsulter och installatörer måste följa lokala krav. Information för Sverige kan hittas nedan.

De lagenliga kraven på CPR för kablar som används i byggnader och relaterade applikationer i Sverige anges i Boverkets byggregler (BFS 2016:6 t.o.m. BFS 2019:2).

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/

Ladda ner ett paket med användbar information för Sverige

Nedladdningen innehåller steg-för-steg-guide och krav för Sverige